DEZINSTALAREA UNUI PROGRAM

Pentru a dezinstala aplicaţiile instalate se urmează paąii:

1. Se accesează meniul {Start}\{Panou de control}\{Programe}44

2. Se selectează opţiunea {Programe ąi caracteristici}45

3. Se selectează aplicaţia care va fi dezinstalată ąi se apasă butonul [Dezinstalare]46

Unele programe includ opţiuni de modificare sau reparare a programului, în plus faţă de dezinstalarea lui.

În cazul în care se solicită o parolă de administrator sau o confirmare se tastează parola sau se confirmă dezinstalarea programului.