interclasare divide et impera

Sortarea prin interclasare (merge-sort)

mergesort

Utilizand metoda divide et impera, sa se sorteze prin interclasare un sir

#include<iostream.h>
int a[20],n;

void mergesort(int i,int m,int j)

{int b[20],x=i,k=1,y=m+1;
while(x<=m && y<=j)
if (a[x]<a[y])
b[k++]=a[x++];
else
b[k++]=a[y++];
while (x<=m)
b[k++]=a[x++];
while (y<=j)
b[k++]=a[y++];
int t=i;
for (k=1;k<=(j-i)+1;k++)
a[t++]=b[k];
}

void divimp(int i,int j)
{if (i<j)
{int m=(i+j)/2;
divimp(i,m);
divimp(m+1,j);
mergesort(i,m,j);}
}

void main()
{
cout<<“n=”;
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{cout<<“a[“<<i<<“]=”;
cin>>a[i];
}
divimp(1,n);
cout<<“vectorul sortat este: “<<endl;
for(i=1;i<=n;i++)
cout<<a[i]<<‘ ‘;
}

constructie vectorul TATA

Se citeste un arbore cu n varfuri dat prin vectorul muchiilor si apoi se citeste varful radacina. Sa se construiasca si sa se afiseze vectorul TATA.

vector_tata2noduri1

Vectorul de tati de declara astfel: T[i]=parintele(tata) nodului i.

Pentru arborele din figura vectorul TATA este 0,1,2,1 si radacina este 1.Muchiile care se citesc sunt 1-2,2-1,1-4

#include<iostream.h>
int n, r, T[20], a[20][20], p[20];void citire()
{ int i,x,y;
  cout<<“nr de noduri: “;cin>>n;
  cout<<“cititi muchiile de forma x-y : “<<endl;
  for(i=1;i<=n-1;i++)
    { cin>>x>>y;
      a[x][y]=a[y][x]=1;;
    }
  cout<<“dati radacina : “<<endl;
  cin>>r;
}void BF(int r)
{  int s,d,i,x[100];
   d=s=1;
   x[1]=r; p[r]=1;
   while (s<=d)
   { for(i=1;i<=n;i++)
      if(a[x[s]][i] &&!p[i])
    { d++; x[d]=i;
      p[i]=1; T[i]=x[s];
    }
     s++;
   }
}void main()
{ int i;
  citire();
  BF(r);
  cout<<“vectorul TATA este :”<<endl;
  for(i=1;i<=n;i++) cout<<T[i]<<” “;
}

arbori binari vector TATA

Se citeste un arbore cu n varfuri dat prin vectorul TATA.
1) Sa se afiseze muchiile arborelui
2) Sa se construiasca si sa se afiseze matricea de adiacenta a arborelui.

noduri1vector_tata1

Observatie: vectorul TATA  precizeaza pentru fiecare varf i, nodul TATA[i] care reprezinta parintele sau

Pentru arborele din imagine vectorul TATA este: 0,1,2,1.

#include<iostream.h>
int n, t[20], a[20][20];void afis()
{ int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
    { for(j=1;j<=n;j++)
     cout<<a[i][j]<<” “;
     cout<<endl;
    }
}void main()
{ int i;
  cout<<“nr de noduri: “;cin>>n;
  cout<<“dati vectorul tata “<<endl;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  cout<<“t[“<<i<<“]=”;
  cin>>t[i];
  }
  cout<<“muchiile sunt: “<<endl;
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(t[i]!=0)
      { cout<<“[“<<t[i]<<“,”<<i<<“] “;
    a[i][t[i]]=a[t[i]][i]=1;
      }
  cout<<endl;
  cout<<“matricea de adiacenta este: “<<endl;
  afis();
}

cmmdc divide et impera

Sa se calculeze cmmdc pentru n numere utilizand metoda divide et impera

cmmdc

#include<iostream.h>
int cmmdc(int a[20], int li, int ls)
{ if(li==ls) return a[li];
  else
  { int x,y;
    x=cmmdc(a,li,(li+ls)/2);
    y=cmmdc(a,(li+ls)/2+1,ls);
    while(x!=y)
       if(x>y) x=x-y;
       else y=y-x;
    return x;  
  }   
}
void main()
{
int a[20],n,i;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
cout<<“cmmdc este: “<<cmmdc(a,1,n);
}

suma elementelor unui vector divide et impera

Sa se calculeze folosind metoda divide et impera suma elementelor unui vector

suma

#include<iostream.h>
int v[20],n;
int suma(int li,int ls)
{int m, d1 ,d2;
 if(li!=ls)           
     {m=(li+ls)/2;
      d1=suma(li,m); 
      d2=suma(m+1,ls);
       return d1+d2;
      }
 else 
    return v[li];
}
     
void main() 
{           
 cout<<“n=”;
 cin>>n;    
 for(int i=1;i<=n;i++)
   {cout<<“v[“<<i<<“]=”;
    cin>>v[i];}
cout<<“suma celor “<<n<<” elemente ale vectorului “<<suma(1,n);
}

Cautarea instantanee

Căutarea instantanee

16Windows Vista lansează funcția Căutare instantanee (căutare şi organizare desktop îmbunătățite) care vă permite să localizați pe calculator fişierele şi mesajele e-mail. Dacă vă amintiți ceva despre un fişier — tipul de fişier, data la care a fost creat sau ce conține — Windows Vista îl poate găsi rapid.
Cu funcția Căutare instantanee, sunteți mereu la doar câteva apăsări de taste de elementele pe care le căutați. Această caracteristică, care este disponibilă aproape oriunde în Windows Vista, vă permite să căutați un nume de fişier, o proprietate sau chiar textul dintr-un fişier şi returnează rezultate marcate. Este uşor şi rapid. Căutarea instantanee este de asemenea contextuală, optimizând rezultatele pe baza activității curente — fie că sunt căutate applet-uri din Panoul de control, fişiere cu muzică din Windows Media Player sau fişiere şi aplicații din meniul Start. Din meniul Start mai eficient şi mai complet din Windows Vista, puteți găsi orice element de pe calculator cu viteza cu care
tastați. Pentru a căuta un fişier specific, o aplicație sau o adresă Internet favorită, deschideți meniul Start — sau apăsați tasta Windows de pe tastatură — şi începeți să tastați în caseta Căutare instantanee pe care o puteți vedea în zona inferioară a figurii. Pe măsură ce tastați, Windows Vista
caută instantaneu prin numele de aplicații, metadate şi prin întreg textul fişierelor şi afişează rezultatele căutării organizate după tipul de fişier — programe, adrese favorite, istoric Internet, fişiere (documente sau media) şi comunicații (e-mail, evenimente, sarcini şi contacte).

Cautarea si organizarea fisierelor

Căutarea și organizarea fișierelor

Îndeplinirea sarcinilor devine tot mai simplă, deoarece puteți găsi informațiile cu mai multă uşurință.Căutarea instantanee vă ajută să localizați mai uşor informațiile din PC – chiar şi pe cele din e-mailuri.În fiecare folder din Windows, caseta Căutare apare în colțul din dreapta sus

5

Când tastați în caseta Căutare – Windows filtrează vizualizarea în funcție de ceea ce tastați.Windows caută cuvinte în numele de fișier, în etichetele pe care le-ați aplicat fișierului sau în alte proprietăți ale fișierului. Pentru a găsi un fișier într-un folder, tastați orice parte a unui nume de fișier în caseta Căutare.

6

De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați Foldere de Căutări – atunci când nu cunoașteți amplasarea unui fișier sau când doriți să efectuați o căutare complexă utilizând mai mult decât un singur nume sau o singură proprietate de fișier. Folderele de căutare – foldere virtuale cu filtre de căutare – vă ajută să salvați criteriile de filtrare pentru refolosire ulterioară.

7

DEZINSTALAREA UNUI PROGRAM

DEZINSTALAREA UNUI PROGRAM

Pentru a dezinstala aplicaţiile instalate se urmează paąii:

1. Se accesează meniul {Start}\{Panou de control}\{Programe}44

2. Se selectează opţiunea {Programe ąi caracteristici}45

3. Se selectează aplicaţia care va fi dezinstalată ąi se apasă butonul [Dezinstalare]46

Unele programe includ opţiuni de modificare sau reparare a programului, în plus faţă de dezinstalarea lui.

În cazul în care se solicită o parolă de administrator sau o confirmare se tastează parola sau se confirmă dezinstalarea programului.

ACTIVARE/DEZACTIVARE CONTROL CONT DE UTILIZATOR

ACTIVARE/DEZACTIVARE CONTROL CONT DE UTILIZATOR

Control cont de utilizator (CCU) este un set de tehnologii de infrastructură care ajută la împiedicarea programelor rău intenţionate, numite “malware” să deterioreze un sistem. CCU opreąte instalarea automată a aplicaţiilor neautorizate ąi împiedică modificări accidentale ale setărilor de sistem. În mod implicit CCU este activat. Pentru a dezactiva CCU-ul se urmează paąii:

1. Se accesează meniul {Start}\{Panou de control}37

2. Se accesează opţiunea {Conturi utilizator}38

3. Se accesează opţiunea {Conturi utilizator}39

4. Se selectează opţiunea {Activare sau dezactivare Control cont utilizator}40

5. Se apasă butonul [Continuare]41

6. Se debifează opţiunea {Utilizatori Control cont utilizator (UAC) pentru a contribui la protejarea computerului}. Se apasă butonul [Ok]42

7. Se apasă butonul [Repornire acum]43

 

CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR

CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR

Un cont de utilizator este o colecţie de informaţii comunicate sistemului de operare Windows Vista despre setările particulare ale utilizatorului. Conturile de utilizator oferă posibilitatea partajării calculatorului. Există 3 tipuri diferite de conturi:
-Standard – pentru utilizarea de zi cu zi a calculatorului
-Administrator – oferă un control maxim asupra calculatorului ąi ar trebui utilizat numai atunci când este necesar
-Invitat – este pentru persoanele care necesită acces temporar la calculator. Acest tip de cont trebuie activat înainte de a fi utilizat.
Fiecare tip de cont oferă utilizatorului un alt nivel de control asupra calculatorului. Pentru a crea un cont de utilizator se urmează paąii:

1. Se accesează meniul {Start}\{Panou de control}31

2. Se accesează opţiunea {Conturi utilizator}32

3. Se accesează opţiunea {Adăugare sau eliminare conturi utilizatori}33

4. Se selectează opţiunea {Creare cont nou}34

5. Se introduce numele contului ąi tipul de utilizator (exemplu: se creează un cont de utilizator standard, „Profesor”). Se apasă butonul {Creare cont}35

6. Contul de utilizator de tip standard „Profesor” a fost creat.36