sistem de ecuatii liniare cu doua necunoscute

Rezolvarea unui sistem de doua ecuatii liniare cu doua necunoscute in C++ Să se rezolve un sistem de două ecuaţii liniare cu două necunoscute: a1*x+b1*y=c1 a2*x+b2*y=c2 Soluţiile sistemului de ecuaţii sunt: x=dx/d=(b2*c1-b1*c2)/(a1*b2-b1*a2) y=dy/d=(a1*c2-a2*c1)/(a1*b2-b1*a2) #include <iostream> using namespace std; int main() { int a1, b1, c1, a2, b2, c2, d, dx, dy; float x, y; cout<<“a1=”; … Read more

patrat perfect

Se citeste un număr natural n. Să se verifice dacă n este pătrat perfect.   #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int n; // n – numãrul citit de la tastaturã care se verificã dacã este pãtrat perfect cout<<“n=”; cin>>n; if (sqrt(n)==(int)(sqrt(n))) cout<<n<<” este patrat perfect “<<endl; else cout<<n<<” nu este patrat … Read more

verificarea aparitiei unui numar in sir

Fie a1,a2,a3….an un si de numere si x un nr real dat. Sa se verifice daca x se afla printre numerele date #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,gasit=0;; float a,x; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“x=”;cin>>x; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a=”;cin>>a; if(a==x) gasit=1; } if (gasit==1) cout<<“numarul “<<x<<” se gaseste in sir”; else cout<<“numarul “<<x<<” nu se … Read more

divizorii unui numar

Se citesc de la tastatura “n” numere naturale. Sa se afiseze toti divizorii fiecarui numar a in parte . Daca a este prim afiseaza “numarul este prim” #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,d,prim,n; cout<<“n=”;cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) { prim=0; cout<<“a=”; cin>>a; for(d=2;d<=a/2;d++) if (a%d==0) {cout<<d<<endl; prim=1; } if(prim==0) cout<<a<<” numar prim”<<endl; } … Read more

fractie reductibila prin k

Se citesc 2 numere, a si b si un numar k. Sa se verifice daca fractia a/b poate fi simplificata prin numarul k, afisandu-se un mesaj corespunzator. #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,k; cout<<“Introduceti primul numar: “;cin>>a; cout<<“Introduceti al doilea numar: “;cin>>b; cout<<“Introduceti numarul k : “;cin>>k; if(a% k == 0 … Read more

ecuatia de grad 2

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad II: ax2+bx+c=0, unde a, b, c apartin lui  R. #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int a,b,c; float x1,x2,delta,real,imag; cout<<“Dati valoarea lui a = “; cin>>a; cout<<“Dati valoarea lui b = “; cin>>b; cout<<“Dati valoarea lui c = “; cin>>c; if(a==0) … Read more

ecuatia de grad 1

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad I: ax+b=0, valorile lui a si b se citesc de la tastatura si sunt valori reale. #include <iostream> using namespace std; int main() { float a,b,x; //declararea variabilelor cout<<“Dati valoarea lui a = “; cin>>a; cout<<“Dati valoarea lui b = “; cin>>b; if(a==0) if(b==0)  // … Read more

valoarea distantei intre doua puncte

Sa se calculeze si sa se afiseze valoarea distantei intre doua puncte, dandu-se coordonatele acestora: A(x1, y1) si B(x2, y2). #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int x1,y1,x2,y2; float d; cout<<“dati x1= “;cin>>x1; cout<<“dati y1= “;cin>>y1; cout<<“dati x2= “;cin>>x2; cout<<“dati y2= “;cin>>y2; d=sqrt( (x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2) ); cout<<“Distanta intre “<<x1<<“,”<<y1<<” si “<<x2<<“,”<<y2<<” … Read more

numar perfect

Se citeste un numar de la tastatura.Sa se verifice daca el numar perfect Un numar se numeste perfect daca este egal cu suma divizorilor sai (inclusiv 1, mai putin el insusi) #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,s=1,d; cout<<“n=”;cin>>n; for(d=2;d<=n/2;d++) if(n%d==0) s=s+d; cout<<s<<endl; if(s==n) cout<<“nr perfect”; else cout<<“nu este nr perfect”; return … Read more

palindrom

Se citeste un numar de la tastatura.Sa se verifice daca el este palindrom Un numar este palindrom daca citit de la dreapta la stanga este egal cu numarul citit de la stanga la dreapta ex:121 #include <iostream> using namespace std; int main() { int copie,oglindit,c,n; oglindit=0; cout<<“n=”;cin>>n; copie=n; while(n!=0) { c=n%10; oglindit=oglindit*10+c; n=n/10; } if(copie==oglindit) … Read more