N_MAXIM

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere întregi, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul MAX, reprezentând cel mai mare dintre cele n numere date. Restricţii şi precizări 1 ≤ … Read more

EXPRESIE2

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4+…+n*(n+1). Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul Rezultatul este S, unde S reprezintă valoarea calculată. Restricţii şi precizări 0 < n <= 100 Exemplu Intrare 4 Ieșire Rezultatul este 40 … Read more

PERECHIPARE

Se dă un interval [l,r]. Aflaţi câte perechi de numere pare se pot forma alegând două numere din interval. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele l şi r. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul perechilor de numere pare care se pot forma alegând două numere din interval. Restricții și … Read more

CIFPARCIFIMP

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte cifre pare şi câte cifre impare se află în total în cele n numere. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spații. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numerele p, şi i, separate prin spaţiu, în … Read more

GenNr

Se citesc 2 numere naturale, cu cel mult 12 cifre fiecare. Să se afișeze cel mai mic și cel mai mare număr având exact două cifre, format cu o cifră din primul număr și cu o cifră din al doilea. Date de intrare Programul citește de la tastatură cele 2 numere separate printr-un spațiu. Date de ieșire Programul va afișa pe … Read more

Maximul a trei numere

Se citesc trei numere: a, b și c. Să se afișeze valoarea maximă. Valoarea maxima va fi retinuta in variabial maxim.   #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,c,maxim;//declararea variabilelor cin>>a>>b>>c;//citirea variabilelor maxim=a;//inițializarea maximului cu primul număr if (b>maxim) { maxim=b; } if (c>maxim) { maxim=c; } cout<<maxim;//afișarea maximului return 0; }

sistem de ecuatii liniare cu doua necunoscute

Rezolvarea unui sistem de doua ecuatii liniare cu doua necunoscute in C++ Să se rezolve un sistem de două ecuaţii liniare cu două necunoscute: a1*x+b1*y=c1 a2*x+b2*y=c2 Soluţiile sistemului de ecuaţii sunt: x=dx/d=(b2*c1-b1*c2)/(a1*b2-b1*a2) y=dy/d=(a1*c2-a2*c1)/(a1*b2-b1*a2) #include <iostream> using namespace std; int main() { int a1, b1, c1, a2, b2, c2, d, dx, dy; float x, y; cout<<“a1=”; … Read more

patrat perfect

Se citeste un număr natural n. Să se verifice dacă n este pătrat perfect.   #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int n; // n – numãrul citit de la tastaturã care se verificã dacã este pãtrat perfect cout<<“n=”; cin>>n; if (sqrt(n)==(int)(sqrt(n))) cout<<n<<” este patrat perfect “<<endl; else cout<<n<<” nu este patrat … Read more

verificarea aparitiei unui numar in sir

Fie a1,a2,a3….an un si de numere si x un nr real dat. Sa se verifice daca x se afla printre numerele date #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,gasit=0;; float a,x; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“x=”;cin>>x; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a=”;cin>>a; if(a==x) gasit=1; } if (gasit==1) cout<<“numarul “<<x<<” se gaseste in sir”; else cout<<“numarul “<<x<<” nu se … Read more

divizorii unui numar

Se citesc de la tastatura “n” numere naturale. Sa se afiseze toti divizorii fiecarui numar a in parte . Daca a este prim afiseaza “numarul este prim” #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,d,prim,n; cout<<“n=”;cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) { prim=0; cout<<“a=”; cin>>a; for(d=2;d<=a/2;d++) if (a%d==0) {cout<<d<<endl; prim=1; } if(prim==0) cout<<a<<” numar prim”<<endl; } … Read more