palindrom

Se citeste un numar de la tastatura.Sa se verifice daca el este palindrom Un numar este palindrom daca citit de la dreapta la stanga este egal cu numarul citit de la stanga la dreapta ex:121 #include <iostream> using namespace std; int main() { int copie,oglindit,c,n; oglindit=0; cout<<“n=”;cin>>n; copie=n; while(n!=0) { c=n%10; oglindit=oglindit*10+c; n=n/10; } if(copie==oglindit) … Read more

cmmdc

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN – ALGORITMUL LUI EUCLID (metoda impartirilor succesive) #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,r; cout<<“a=”;cin>>a; cout<<“b=”;cin>>b; r=a%b; while(r) { a=b; b=r; r=a%b; } cout<<“cmmdc: “<<b; return 0; } CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN – ALGORITMUL LUI NICOMAHUS (metoda scaderilor repetate) #include <iostream> using namespace std; int main() { … Read more

descompunea in factori primi

Realizati un program care descompune in factori primi un numar n citit de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,d=2,p; cout<<“n=”;cin>>n; while(n>1) { p=0; while(n%d==0) { p=p+1; n=n/d; } if(p) cout<<d<<” la puterea “<<p<<endl; d=d+1; } return 0; }  

numarul de aparitii a unei cifre intr-un numar

Scrieti un program care afiseaza numarul de aparitii a unei cifre x intr-un numar n;de ex daca citim n=2232 si x=2 se afiseaza numarul 3. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,n1,nr,x; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“x=”;cin>>x; nr=0; n1=n; do { if(n1%10==x) nr++; n1=n1/10; }while(n1); cout<<“cifra “<<x<<” apare de “<<nr<<” ori”; return 0; }  

Trecerea unui numar din baza 10 in baza b

Sa se scrie un program tcare realizeaza trecerea unui numar din baza 10 in baza b, unde b se citeste de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { long n,n1,b,aux,nr; aux=nr=0; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“b=”;cin>>b; n1=n; do { aux=aux*10+n1%b; n1=n1/b; } while(n1!=0); cout<<aux<<endl;; do { nr=nr*10+aux%10; aux=aux/10; } while(aux); cout<<“numarul “<<n<<” in baza “<<b<<” este: … Read more

Oglinditul unui numar

Sa se afiseze oglinditul unui numar #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,o,n1; cout<<“n=”;cin>>n; o=0;n1=n; do { o=o*10+n1%10; n1=n1/10; }while(n1); cout<<“oglinditul lui “<<n<<” este: “<<o; return 0; }  

Numar prim

Verificati daca un numar natural x diferit de 0 si 1, este prim sau nu #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,d,ok; cout<<“x=”;cin>>x; ok=1;d=2; while(d<=x/2 && ok) { if(x%d==0) ok=0; d++; } if(ok) cout<<“nr prim”; else cout<<“nr nu este prim”; return 0; }  

Sirul lui Fibonacci

Sa se afiseze primii n termeni ai sirului lui Fibonacci;sirul are primii doi termeni egali cu 1 si fiecare din urmatorii termeni este egal cu suma dintre precedentul si ante-precedentul #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n; long f,p,a; cout<<“n=”;cin>>n; p=a=1; cout<<a<<” “<<p<<endl; for(i=3;i<=n;i++) { f=p+a; cout<<f<<endl; a=p; p=f; } return 0; … Read more