ecuatia de grad 2

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad II: ax2+bx+c=0, unde a, b, c apartin lui  R. #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int a,b,c; float x1,x2,delta,real,imag; cout<<“Dati valoarea lui a = “; cin>>a; cout<<“Dati valoarea lui b = “; cin>>b; cout<<“Dati valoarea lui c = “; cin>>c; if(a==0) … Read more

ecuatia de grad 1

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad I: ax+b=0, valorile lui a si b se citesc de la tastatura si sunt valori reale. #include <iostream> using namespace std; int main() { float a,b,x; //declararea variabilelor cout<<“Dati valoarea lui a = “; cin>>a; cout<<“Dati valoarea lui b = “; cin>>b; if(a==0) if(b==0)  // … Read more

valoarea distantei intre doua puncte

Sa se calculeze si sa se afiseze valoarea distantei intre doua puncte, dandu-se coordonatele acestora: A(x1, y1) si B(x2, y2). #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int x1,y1,x2,y2; float d; cout<<“dati x1= “;cin>>x1; cout<<“dati y1= “;cin>>y1; cout<<“dati x2= “;cin>>x2; cout<<“dati y2= “;cin>>y2; d=sqrt( (x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2) ); cout<<“Distanta intre “<<x1<<“,”<<y1<<” si “<<x2<<“,”<<y2<<” … Read more

numar perfect

Se citeste un numar de la tastatura.Sa se verifice daca el numar perfect Un numar se numeste perfect daca este egal cu suma divizorilor sai (inclusiv 1, mai putin el insusi) #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,s=1,d; cout<<“n=”;cin>>n; for(d=2;d<=n/2;d++) if(n%d==0) s=s+d; cout<<s<<endl; if(s==n) cout<<“nr perfect”; else cout<<“nu este nr perfect”; return … Read more

palindrom

Se citeste un numar de la tastatura.Sa se verifice daca el este palindrom Un numar este palindrom daca citit de la dreapta la stanga este egal cu numarul citit de la stanga la dreapta ex:121 #include <iostream> using namespace std; int main() { int copie,oglindit,c,n; oglindit=0; cout<<“n=”;cin>>n; copie=n; while(n!=0) { c=n%10; oglindit=oglindit*10+c; n=n/10; } if(copie==oglindit) … Read more

cmmdc

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN – ALGORITMUL LUI EUCLID (metoda impartirilor succesive) #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,r; cout<<“a=”;cin>>a; cout<<“b=”;cin>>b; r=a%b; while(r) { a=b; b=r; r=a%b; } cout<<“cmmdc: “<<b; return 0; } CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN – ALGORITMUL LUI NICOMAHUS (metoda scaderilor repetate) #include <iostream> using namespace std; int main() { … Read more

descompunea in factori primi

Realizati un program care descompune in factori primi un numar n citit de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,d=2,p; cout<<“n=”;cin>>n; while(n>1) { p=0; while(n%d==0) { p=p+1; n=n/d; } if(p) cout<<d<<” la puterea “<<p<<endl; d=d+1; } return 0; }  

numarul de aparitii a unei cifre intr-un numar

Scrieti un program care afiseaza numarul de aparitii a unei cifre x intr-un numar n;de ex daca citim n=2232 si x=2 se afiseaza numarul 3. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,n1,nr,x; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“x=”;cin>>x; nr=0; n1=n; do { if(n1%10==x) nr++; n1=n1/10; }while(n1); cout<<“cifra “<<x<<” apare de “<<nr<<” ori”; return 0; }  

Trecerea unui numar din baza 10 in baza b

Sa se scrie un program tcare realizeaza trecerea unui numar din baza 10 in baza b, unde b se citeste de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { long n,n1,b,aux,nr; aux=nr=0; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“b=”;cin>>b; n1=n; do { aux=aux*10+n1%b; n1=n1/b; } while(n1!=0); cout<<aux<<endl;; do { nr=nr*10+aux%10; aux=aux/10; } while(aux); cout<<“numarul “<<n<<” in baza “<<b<<” este: … Read more

Suma cifrelor unui numar

Calculati suma cifrelor unui numar x citit de la tastatura #include <iostream> using namespace std; int main() { int s; long d,x; cout<<“x=”;cin>>x; d=x; s=0; while(d) { s=s+d%10; d=d/10; } cout<<“s=”<<s; return 0; }