Protocol FTP, HTTP

Protocol FTP, HTTP

Un protocol este un sistem de reguli si proceduri ce guverneazã comunicatia dintre douã dispozitive. Existã o multime de protocoale dar nu toate sunt compatibile, dar atâta timp cât cele douã dispozitive folosesc acelasi protocol ele pot schimba date. Anumite protocoale, ca de exemplu standardul RS-232, afecteazã legãturile hardware, în timp ce alte protocoale afecteazã transmisiile de date inclusiv parametrii si semnalele folosite în transmisiile asincrone (în general modemul).

Protocoalele reprezintã de fapt o modalitate prin intermediul cãreia diferite modele de calculatoare pot comunica între ele. 

Existã mai multe tipuri de protocoale:

*Protocoalele de aplicatii – oferã schimbul de date între aplicatiile existente într-o retea, ca de exemplu File Transfer Protocol (FTP), sau Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 

File Transfer Protocol (FTP) este un proces ce permite schimbul de fisiere între douã calculatoare. FTP suportã diferite comenzi ce permit transferul bidirectional de fisiere binare si ASCII între diferite calculatoare. Acest protocol este instalat împreunã cu utilitãtile oferite de TCP/IP.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) este un protocol TCP/IP folosit la transmiterea mailului. 

*Protocoalele de transport – ca de exemplu Transport Control Protocol (TCP)  

*Protocoalele de retea – ca de exemplu Internet Protocol (IP)

Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) este protocolul standard folosit pentru a comunica de-a lungul Internetului.

Hypertext Transport Protocol (HTTP) este o metodã prin care paginile WWW sunt transferate prin retea.

Hyperlink : este o adresã cu ajutorul cãreia se pot face legãturi cu alte pagini de web, adresã prin intermediul cãreia se trece de la un document web la altul.

ISP (Internet Service provider): este cel care oferã servicii de acces la internet

Adresa WEB

Calculatoarele comunicã în retea prin intermediul pachetelor. Un pachet este o informatie logicã ce cuprinde informatii atât despre localizarea datelor cât si despre datele utilizatorului.

Orice calculator aflat în retea are o anumitã adresã (adresa IP) ce îi permite sã fie identificat în mod unic în cadrul retelei.

Adresa IP este formatã din adresa de retea si adresa calculatorului care primeste mesajul.

Asemãnãtor trimiterii unei scrisori, trebuie în primul rând sã cunoasteti numele strãzii (la noi adresa de retea) si apoi numãrul unde trimiteti scrisoarea (la noi adresa calculatorului care primeste mesajul).

De exemplu în adresa:192.168.0.3 numerele 192.168 corespund adresei de retea si numerele 0.3 corespund adresei calculatorului care primeste mesajul.

Browser WEB

WEB BROWSER este o aplicatie cu ajutorul cãreia putem face schimburi de date cu diferite calculatoare din retea prin intermediul unor pagini ce sunt afisate pe monitor.

Atunci când se realizeazã o anumitã cerere aplicatia va verifica daca ea ajunge unde trebuie si abia apoi va deschide pagina respectivã. Exemple de browsere web: Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator.

Internet-www

Internetul este o multime de calculatoare conectate în retea, o reuniune de retele. Internetul a pornit ca o retea de 4 calculatoare a 2 universitãti americane: Reteaua ARPANET, ce avea rolul de a mentine legãtura între cele douã centre stiintifice. Treptat, aceasta s-a extins la nivel militar. Reteaua oferea posibilitatea transmiterii informatiilor cãtre un alt calculator din retea în cazul în care unul era scos din uz.

World Wide Web (WWW) este o multitudine de pagini de informatie scrise în format html.

Hypertext Markup Language (HTML) este un limbaj cu ajutorul cãruia se scriu pagini pentru World Wide Web. Limbajul HTML îi permite textului sã includã diferite fonturi, diferite imagini grafice si legãturi. Hypertext oferã o metodã de prezentare a textului, imaginilor, sunetelor si filmelor ce sunt legate într-un mod nesecvential.

Uniform Resource Locator (URL) este o adresã a unei resurse existentã pe Internet ce oferã legãturi între douã documente din WWW. Fiecare resursã existentã pe Internet are propria ei adresã de identificare, sau un URL, care specificã serverului unde sã o gãseascã. URL poate folosi diferite protocoale cum ar fi: FTP si HTTP.

e-comerce

Comertul Electronic

Comertul Electronic oferã posibilitatea realizãrii de tranzactii comerciale, cumpãrãrii si vânzarea de bunuri si servicii, folosind Internetul sau alte retele.

Pentru a comanda anumite produse prin intermediul calculatorului, va trebui completat un formular. Prin formularul din exemplu se comandã diferite cãrti cu ajutorul Internetului. Se vor completa datele personale (nume, prenume, numãrul de telefon pentru a va putea contacta,

adresa de acasã, adresa de mail, etc. Dacã dupã primirea produselor, acestea nu corespund cu cele dorite, existã posibilitatea de a le returna folosind un procedeu asemãnãtor. 

Dezvoltarea sistemelor de platã non-cash, a comertului electronic, a telefoniei mobile si, în general, a tuturor mijloacelor de transmisie de date, care necesitã criptare sau autentificare, a condus la crearea unei noi situatii juridice. Aceasta, a fost rezolvatã, într-o serie de state, fie printr-o lege-cadru a semnãturii electronice, fie prin legi specifice, în care este reglementatã semnãtura electronicã într-un anumit domeniu.

Si în cazul acestui concept, sunt diferite avantaje si dezavantaje.

Avantajele sunt:

– Se pot comanda produsele dorite la orice orã din zi sau din noapte;

– Se pot cãuta produse din toate domeniile fãrã a mai fi nevoie sã se facã deplasarea dintr-un magazin în altul;

– Puteti  primi  produsele acasã  fãrã  a  mai fi  nevoie sã vã deplasatipentru a achizitiona aceste produse;

Dezavantajele sunt:

– Desocializarea oamenilor;

– Sisteme de platã nesigure;

– Cumpãrarea produselor din magazine virtuale (cu consecinte asupra determinãrii

calitãtilor reale ale produselor).

Odatã cu cresterea numãrului de utilizatori ai comertului electronic, a ariei de folosire a acestuia, au apãrut probleme noi, care nu au fost prevãzute initial.

Una dintre problemele deosebite cu care s-au confruntat informaticieni profesionisti, industria si utilizatorii la sfârsitul Secolului 20, a fost Problema Y2K. Aceasta a apãrut deoarece marea majoritate a computerelor folosesc numai 6 digiti pentru a înregistra data, cu numai doi digit alocati pentru an, cu consecinta cã multe sisteme puteau genera erori dacã nu se luau mãsuri adecvate pentru a face calculatoarele compatibile pentru anul 2000.

 

E-mail

Posta electronica

Posta electronicã (E-mail) a devenit o modalitate foarte folositã de comunicare si trimitere a mesajelor. Acestea pot fi trimise în format electronic de la un computer la alt computer, folosind o retea de conectare a computerelor cum ar fi Ethernet sau Internet, sau prin sisteme pe linie telefonicã.

Posta electronicã este utilizatã foarte mult datoritã:

*Costului redus – este mult mai ieftinã trimiterea unui mesaj cu ajutorul postei

electronice, decât modalitatea clasicã de corespondentã. De exemplu, dacã se doreste

trimiterea unei scrisori într-o tarã strãinã, costul acesteia este de circa 10 ori mai mare

decât trimiterea mesajului cu ajutorul postei electronice care va costa circa 2 impulsuri de

telefon (dacã folositi o conexiune dial-up);

*Vitezei – transmiterea si primirea mesajelor se realizeazã aproape instantaneu, variazã în functie de viteza de conectare si de dimensiunea mesajului;

*Accesibilitãtii – se pot trimite si primi mesaje, oriunde si de oriunde, dacã existã un calculator cu o conexiune la Internet.

Folosirea  postei  electronice  prezintã  si  avantaje  si  dezavantaje  fatã  de  posta obisnuita. Astfel se pot enumera:

·           Avantaje:

– Transmitere rapidã cãtre orice loc din lume;

– Un mijloc ieftin si eficient de comunicare;

– Permite folosirea de liste de distribuire a mesajelor,

– Foloseste instrumente de gestiune a mesajelor.

·           Dezavantaje:

– Un fisier atasat poate contine un virus de computer;

– Poate avea loc o superîncarcare a cutiei postale;

– Se pot produce erori si neglijente în folosirea Email-ului;

– Se obtin foarte multe mesaje nefolositoare (Junk Mail).