cel mai mic numar par aflat intre 2 numere

Sa se scrie un program care citeste dintr-un fisier 2 numere si afiseaza cel mai mic numar par aflat intre cele doua numere.

#include<fstream.h>
void main()
{
int a,b,i,gasit=0,nr;
fstream f(“numere.in”,ios::in);
f>>a; cout<<a<<endl;
f>>b; cout<<b<<endl;
if(a>b)
{
nr=a;a=b;b=nr;
}
for(i=a;i<=b && gasit==0;i++)
if(i%2==0)   gasit=1;
nr=i-1;
cout<<“am gasit numarul “<<nr;
f.close();
}

numarul de aparitii pentru o valoare minima

În fişierul ALFA.TXT se află pe prima linie un număr natural n ( mai mare sau egal cu 1 si mai mic sau egal cu 200) iar pe a doua linie n numere naturale mai mici sau egale cu 60000. Se cere să afişeze pe ecran cea mai mică valoare dintre cele n valori situate pe a doua linie a fişierului, precum şi numărul de apariţii a valorii minime.
Exemplu:
Pentru fişierul ALFA.TXT cu conţinutul
10
2 8 -1 2546 7 -5 154 5000 -5 96
se va afişa -5 şi 2

#include <fstream.h>
void main()
{
int n,nr=0,i;
long v[20],min;
fstream f (“alfa.txt”,ios::in);
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
f>>v[i];
min=v[1];
for(i=2;i<=n;i++)
if(v[i]<min) min=v[i];
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]==min) nr++;
cout<<min<<” “<<nr;
}

numere perfecte in fisier text

Numere perfecte in fisier text

Să scrie în fişierul perfect.out, pe o linie, separate prin câte un spaţiu, toate numerele perfecte din şirul dat (dacă nu există astfel de numere, se va se va afişa mesajul “NU EXISTĂ NUMERE PERFECTE”). Un număr este perfect dacă este egal cu suma divizorilor lui pozitivi, exceptându-l pe el însuşi, de exemplu: 6 = 1+2+3

#include<fstream.h>
void main()
{
int n,nr,g=0,s,d,i;
cout<<“n=”;cin>>n;
fstream f(“perfecte.out”,ios::out);
for(i=1;i<=n;i++)
{
s=0;
cin>>nr;
for(d=1;d<=nr/2;d++)
if(nr%d==0) s=s+d;
if(s==nr)
{
f<<nr<<” “;
g=1;
}
}
if(g==0) f<<“nu am gasit numere”;
f.close();
}

prima cifra

Pe prima linie a fişierului “date.in” se află n numere naturale nenule,fiecare număr având cel mult 4 cifre. Să se formeze şi afişeze un număr din prima cifră a fiecărui element al şirului.

#include<fstream.h>
void main()
{
int nr=0,x;
fstream f(“nr.txt”,ios::in);
while(f>>x)
{
while(x>10)
x=x/10;
nr=nr*10+x;
}
f.close();
cout<<nr;
}

bacalaureat iulie 2009 varianta 99 fisiere text

//Pe prima linie a fisierului date.in se afla un numar natural n,iar pe a doua linie un sir de n
//numere intregi nenule,despartite prin cate un spatiu.Scrieti un program care citeste
//numerele din fisier si ordoneaza descrescator doar numerele pozitive,,fara a modifica
//pozitiile numerelor negative.Se va afisa pe o singura lini,sirul obtinut dupa ordonare,
//numerele fiind despartite prin cate un spatiu.In locul fiecarui numar negativ din sirul
//citit se va afisa valoarea 0.
#include<fstream.h>
void main()
{
int n,i,j,k,a[20],max,aux;
fstream f(“date.in”,ios::in);
f>>n;                            
for(i=1;i<=n;i++) f>>a[i];
for(i=1;i<n;i++)
{
if(a[i]>0)
{
max=a[i];k=i;
for(j=i+1;j<=n;j++)
if(max<a[j])
{
max=a[j];
k=j;
}
aux=a[i];
a[i]=a[k];
a[k]=aux;
}
}
for(i=1;i<=n;i++)
if(a[i]<=0) cout<<0<<” “;
else
cout<<a[i]<<” “;
}

{module orizontal600}

{joscommentenable}

bacalaureat iulie 2009,varianta 81,fisiere text

//Fisierul text numere.in contine,pe fiecare linie a sa,cate doua numere naturale,despartite
//printr-un spatiu.Sa se afiseze cel mai mare numar de pe fiecare linie
#include<fstream.h>
#include<iostream.h>
void main()
{
int x1,x2,max;
fstream f(“bac.in”,ios::in);
while(f>>x1)
{
max=x1;
f>>x2;
if(max<x2) max=x2;
cout<<max<<” “;
}
f.close();
}

{module orizontal600}

{joscommentenable}

vector sortat

#include<iostream.h>

#include<fstream.h>

void main()
{int n,i,v[10],gasit=0,c;

fstream f(“numere.txt”,ios::in);

f>>n;

for(i=1;i<=n;i++)

f>>v[i];

for(i=1;i<=n;i++) cout<<v[i];
while(gasit==0)
{
gasit=1;
for(i=1;i<=n-1;i++)
if(v[i]>v[i+1])
{
c=v[i];v[i]=v[i+1];v[i+1]=c;
gasit=0;}
}
for(i=1;i<=n;i++) cout<<v[i];
fstream g(“nrsort.txt”,ios::out);
for(i=1;i<=n;i++) g<<v[i];
f.close();
g.close();
}

{module orizontal600}

{joscommentenable}

suma nr pozitive

Se citeste un sir de nr intregi din fisierul “numere.txt”.Fisierul contine pe primul rand numarul n de elemente ale sirului, apoi, pe fiecare din urmatoarele n randuri,cate un element.Sa se afiseze suma elementelor pozitive ale sirului.

#include<fstream.h>
void main()
{
int n,x,s=0;
fstream f(“numere.txt”,ios::in);
f>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
f>>x;
if(x>0) s=s+x;
}
cout<<s;
f.close();
}

{module orizontal600}

{joscommentenable}

intervale

Fisierul bac.txt contine pe prima linie un nr. natural nenul n, iar pe fiecare din urmatoarele n linii cate 2 nr intregi a si b, fiecare pereche reprezentand un interval inchis de forma [a,b].Scrieti un program care citeste numerele din fisier, apoi determina un interval dintre cele citite care contine cel mai mare nr de valori intregi dintre toate intervalele formate.Programul va afisa pe un rand al ecranului, separate printr-un spatiu, capetele intervalului astfel determinat.In cazul in care exista mai multe intervale care indeplinesc aceasta proprietate, se va tipari acela a carei extremitate dreapta este minima in raport cu celelalte.

#include<iostream.h>

#include<fstream.h>

int n,i,a,b,nr,nrmax,cmin,c1,c2;

fstream f(“bac.txt”,ios::in);

f>>n;

nrmax=-maxint;

cmin=maxint;

cout<<“”intervalele citite din fisier sunt:”;

for(i=1;i<=n;i++)

{

f>>a>>b;

cout<<endl<<“[“<<a<<“,”<<b<<“]”;

nr=b-a+1;

if((nr>nrmax) || (nr==nrmax && b<cmin))

{

cmin=b;

nrmax=nr;

c1=a;

c2=b;

}

}

cout<<endl<<<“intervalul este [“<<c1<<“,”<<c2<<“]”;

cout<<endl<<“contine:”<<nrmax<<“valori intregi”;

f.close();

}

{module orizontal600}

{joscommentenable}