elemente impare aflate pe pozitii pare

Se citeşte un vector cu n componente numere întregi. Să se afişeze doar numerele impare aflate pe poziţii pare din vector

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,i,d,v[20];
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
cout<<“v[“<<i<<“]=”;
cin>>v[i];
}
for(i=0;i<n;i++)
if((i%2==0)&&(v[i]%2==1))
cout<<v[i]<<” “;
}

inserare element in vector

Se citeste un vector cu n componente nr intregi. Sa se adauge in vector pe pozitia poz(citita de la tastatura), un nou element avand ca valoare numarul elementelor negative din vector.Sa se afiseze vectorul rezultat in urma adaugarii.

#include<iostream.h>
void main()
{
int i,n,v[20],nr=0,k,poz;
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“poz=”;cin>>poz;
for(i=1;i<=n;i++) cin>>v[i];
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]<0) nr++;
for(i=n+1;i>=poz;i–)
v[i+1]=v[i];
v[poz]=nr;
for(i=1;i<=n+1;i++) cout<<v[i]<<” “;
}

parcurgere graf in adancime recursiv

Sa se parcurga in adancime DF un graf orientat.

Graful este dat prin matricea de adiacenta.

#include<fstream.h>
#include<iostream.h>
int v[20],a[20][20],n;
void citire()
{
int i,j;
fstream f(“matrice.txt”,ios::in);
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
f>>a[i][j];
}
void df(int nod)
{
int k;
cout<<nod<<” “;
v[nod]=1;
for(k=1;k<=n;k++)
if((a[nod][k]==1) && (v[k]==0))
df(k);
}
void main()
{
citire();
df(1);
}

{joscommentenable}

numarul de aparitii pentru o valoare minima

În fişierul ALFA.TXT se află pe prima linie un număr natural n ( mai mare sau egal cu 1 si mai mic sau egal cu 200) iar pe a doua linie n numere naturale mai mici sau egale cu 60000. Se cere să afişeze pe ecran cea mai mică valoare dintre cele n valori situate pe a doua linie a fişierului, precum şi numărul de apariţii a valorii minime.
Exemplu:
Pentru fişierul ALFA.TXT cu conţinutul
10
2 8 -1 2546 7 -5 154 5000 -5 96
se va afişa -5 şi 2

#include <fstream.h>
void main()
{
int n,nr=0,i;
long v[20],min;
fstream f (“alfa.txt”,ios::in);
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
f>>v[i];
min=v[1];
for(i=2;i<=n;i++)
if(v[i]<min) min=v[i];
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]==min) nr++;
cout<<min<<” “<<nr;
}

vector cu elemente pentru care suma cifrelor este para

Se citesc n valori intr-un vector a.Sa se construiasca si sa se afiseze un al doilea vector format doar din acele valori din vectorul a care au suma cifrelor un numar par.

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,i,d,v[20],a[20],s,c,j=1;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<“a[“<<i<<“]=”;
cin>>a[i];
}
for(i=1;i<=n;i++)
{
d=a[i];
s=0;
while(d)
{
c=d%10;
s=s+c;
d=d/10;
}
if(s%2==0)
{ v[j]=a[i];j=j+1;}
}
for(i=1;i<j;i++)
cout<<v[i]<<” “;
}

suma elemente negative, pozitii impare

Se da un vector V format din variabile de tip intreg.
cerinte
1.Cititi in vector elemente de la tastatura(nr elemente este n)
2.Afisati suma elementelor negative din vector
3.Afisati produsul elementelor pe pozitii impare
4.Scrieti intr-un fisier media aritmetica a elementelor aflate in vectorul V

#include<fstream.h>
#include<iostream.h>
void main()
{
int i,n,v[20],s=0,p=1;
float ma=0;
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++) cin>>v[i];
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]<0) s=s+v[i];
cout<<“s=”<<s<<endl;
for(i=1;i<=n;i++)
if(i%2==1) p=p*v[i];
cout<<“p=”<<p<<endl;
fstream f(“ma.txt”,ios::out);
for(i=1;i<=n;i++) ma=ma+v[i];
ma=(float)ma/n;
f<<ma;
f.close();
}

numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector

Se citeste un vector de componente numere intregi pozitive.Sa se afiseze numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector.

#include<iostream.h>
void main()
{
int aux,n,i,j,nr,m,max,y,a[20],v[20];
cout<<“n=”;cin>>n;
for (i=1;i<=n;i++)
 {cout<<“a[“<<i<<“]=”;cin>>a[i];}
aux=-1;
max=a[1];
for(i=2;i<=n;i++)
if(max<a[i]) max=a[i];
m=max;
for(i=1;i<=m;i++) v[i]=0;
for(i=1;i<n;i++)
 {nr=1;
  y=a[i];
  if(y!=aux)
   for(j=i+1;j<=n;j++)
    if(y==a[j])
    {
     nr++;a[j]=aux;
    }
  v[y]=nr;
  }
max=v[1];j=1 ;
for(i=2;i<=m;i++)
if(max<v[i]){max=v[i];j=i;}
cout<<“numarul “<<j<<” se repeta de “<<max<<” ori”;
}

verificarea aparitiei unui numar in sir

Fie a1,a2,a3….an un si de numere si x un nr real dat. Sa se verifice daca x se afla printre numerele date

#include<iostream.h>
void main()
{
int i,n,gasit=0;;
float a,x;
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“x=”;cin>>x;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<“a=”;cin>>a;
if(a==x) gasit=1;
}
if (gasit==1) cout<<“numarul “<<x<<” se gaseste in sir”;
else cout<<“numarul “<<x<<” nu se gaseste in sir”;
}

 

divizorii unui numar

Se citesc de la tastatura `n` numere naturale. Sa se afiseze la monitor toti divizorii fiecarui numar x in parte . Daca x este prim afiseaza “x este nr prim”

#include<iostream.h>
void main()
{
int x,d,g,n;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
g=0;
cout<<“x=”;
cin>>x;
for(d=2;d<=x/2;d++)
if (x%d==0) {cout<<d<<endl; g=1; }
if(g==0) cout<<x<<” numar prim”<<endl;
}
}