elemente impare aflate pe pozitii pare

Se citeşte un vector cu n componente numere întregi. Să se afişeze doar numerele impare aflate pe poziţii pare din vector

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,i,d,v[20];
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
cout<<“v[“<<i<<“]=”;
cin>>v[i];
}
for(i=0;i<n;i++)
if((i%2==0)&&(v[i]%2==1))
cout<<v[i]<<” “;
}

inserare element in vector

Se citeste un vector cu n componente nr intregi. Sa se adauge in vector pe pozitia poz(citita de la tastatura), un nou element avand ca valoare numarul elementelor negative din vector.Sa se afiseze vectorul rezultat in urma adaugarii.

#include<iostream.h>
void main()
{
int i,n,v[20],nr=0,k,poz;
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“poz=”;cin>>poz;
for(i=1;i<=n;i++) cin>>v[i];
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]<0) nr++;
for(i=n+1;i>=poz;i–)
v[i+1]=v[i];
v[poz]=nr;
for(i=1;i<=n+1;i++) cout<<v[i]<<” “;
}

vector cu elemente pentru care suma cifrelor este para

Se citesc n valori intr-un vector a.Sa se construiasca si sa se afiseze un al doilea vector format doar din acele valori din vectorul a care au suma cifrelor un numar par.

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,i,d,v[20],a[20],s,c,j=1;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<“a[“<<i<<“]=”;
cin>>a[i];
}
for(i=1;i<=n;i++)
{
d=a[i];
s=0;
while(d)
{
c=d%10;
s=s+c;
d=d/10;
}
if(s%2==0)
{ v[j]=a[i];j=j+1;}
}
for(i=1;i<j;i++)
cout<<v[i]<<” “;
}

suma elemente negative, pozitii impare

Se da un vector V format din variabile de tip intreg.
cerinte
1.Cititi in vector elemente de la tastatura(nr elemente este n)
2.Afisati suma elementelor negative din vector
3.Afisati produsul elementelor pe pozitii impare
4.Scrieti intr-un fisier media aritmetica a elementelor aflate in vectorul V

#include<fstream.h>
#include<iostream.h>
void main()
{
int i,n,v[20],s=0,p=1;
float ma=0;
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++) cin>>v[i];
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]<0) s=s+v[i];
cout<<“s=”<<s<<endl;
for(i=1;i<=n;i++)
if(i%2==1) p=p*v[i];
cout<<“p=”<<p<<endl;
fstream f(“ma.txt”,ios::out);
for(i=1;i<=n;i++) ma=ma+v[i];
ma=(float)ma/n;
f<<ma;
f.close();
}

numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector

Se citeste un vector de componente numere intregi pozitive.Sa se afiseze numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector.

#include<iostream.h>
void main()
{
int aux,n,i,j,nr,m,max,y,a[20],v[20];
cout<<“n=”;cin>>n;
for (i=1;i<=n;i++)
 {cout<<“a[“<<i<<“]=”;cin>>a[i];}
aux=-1;
max=a[1];
for(i=2;i<=n;i++)
if(max<a[i]) max=a[i];
m=max;
for(i=1;i<=m;i++) v[i]=0;
for(i=1;i<n;i++)
 {nr=1;
  y=a[i];
  if(y!=aux)
   for(j=i+1;j<=n;j++)
    if(y==a[j])
    {
     nr++;a[j]=aux;
    }
  v[y]=nr;
  }
max=v[1];j=1 ;
for(i=2;i<=m;i++)
if(max<v[i]){max=v[i];j=i;}
cout<<“numarul “<<j<<” se repeta de “<<max<<” ori”;
}

permutari circulare ale vectorului

Se citeste un vector a cu cel mult 9 valori cifre. Sa se afiseze pe randuri separate permutarile circulare ale vectorului.

#include<iostream>

void Permutare( int a[10] , int n )
{
int aux = a[1];
for ( int i = 1 ; i <= n -1; i++ )
a[i] = a[i+1];
a[n] = aux;
}

void Afisare( int x[10] ,int n)
{
int i;
for ( i = 1 ; i <= n ;i++)
cout << x[i] << ‘ ‘;
cout << ‘\n’;
}

void main()
{
int i , x[10] , n;
cin >> n;
for ( i = 1 ; i <= n ; i++ )
cin >> x[i];
for ( i = 1 ; i <= n; i++ )
{
Permutare ( x , n );
Afisare ( x , n );
}
}

interclasare

Se citesc doi vectori cu componente numere naturale.Fiecare vector are elementele sortate crescator. Se cere sa se construiasca un al treilea vector care contine elementele celor doua in ordine crescatoare.

#include<iostream.h>
void main(void)
{
int i,n,j,m,k;
float x[50],y[50],z[100];
cout<<“Dati numarul de elemente ale vectorului x “;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<“x[“<<i<<”]= “;
cin>>x[i];
}
cout<<“Dati numarul de elemente alevectoruluii y “;cin>>m;
for(j=1;j<=m;j++)
{
cout<<“y[“<<j<<”]= “;
cin>>y[j];
}
i=1;j=1;k=0;
while( (i<=n) && (j<=m) )
if(x[i]<y[j]){k++;z[k]=x[i];i++;}
else {k++;z[k]=y[j];j++;}
if(i<=n) for(j=i;j<=n;j++) {k++;z[k]=x[j];}
else for(i=j;i<=m;i++) {k++;z[k]=y[i];}
cout<<endl<<“Vectorul z cu elementele interclasate este “;
for(i=1;i<=k;i++) cout<<z[i]<<” ”;
}

intercalare intre oricare doua elemente consecutive media lor aritmetica

Se da un vector x cu n numere reale si se cere sa se modifice astfel incat sa se intercaleze intre oricare doua elemente consecutive, media lor aritmetica.

#include<iostream.h>
void main( )
{
int i,n,j;
float x[50],y[50];
cout<<“Dati numarul de elemente ale tabloului “;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<“x[“<<i<<”]= “;
cin>>x[i];
}
i=1;j=1;
while(i<=n)
{
y[j]=x[i];
y[j+1]=(x[i]+x[i+1])/2;
i=i+1;
j=j+2;
}
cout<<“Elementele sunt: “<<endl;
for(i=1;i<=j-2;i++) cout<<y[i]<<” ”;
}