Sortare prin metoda bulelor Bubble Sort

Sortarea prin metoda bulelor Bubble Sort Sortarea prin metoda bulelor Bubble Sort este o metoda mai putin efectiva de sortare dar are un algoritm destul de simplu de inteles. Ideea de baza a sortarii prin metoda bulelor este in a parcurge vectorul de la stanga spre dreapta, fiind comparate elementele alaturate, de pe pozitiile i … Read more

Sortare prin metoda selectiei minimului

Selecția minimului Fiind dat un vector de numere intregi, sa se sorteze crescator prin metoda selectiei minimului. Acest algoritm selecteaza la fiecare pa i cel mai mic element din vectorul de la pasul i+1 pana la n. Valoarea minima de la pasul i este pusa in vector la pozitia i, facandu-se intereschimbarea cu pozitia actuala a minimului. #include … Read more

elemente impare aflate pe pozitii pare

Se citeşte un vector cu n componente numere întregi. Să se afişeze doar numerele impare aflate pe poziţii pare din vector #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[20]; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } for(i=0;i<n;i++) if((i%2==0)&&(v[i]%2==1)) cout<<v[i]<<” “; return 0; }

inserare element in vector

Se citeste un vector cu n componente nr intregi.  Sa se adauge in vector pe pozitia poz(citita de la tastatura), un nou element avand ca valoare numarul elementelor negative din vector. Sa se afiseze vectorul rezultat in urma adaugarii acestei valori. #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,v[40],cnt=0,k,poz; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“poz=”;cin>>poz; for(i=0;i<n;i++) cin>>v[i]; … Read more

vector cu elemente pentru care suma cifrelor este para

Se citesc n valori intr-un vector a. Sa se construiasca si sa se afiseze un al doilea vector format doar din acele valori din vectorul a care au suma cifrelor un numar par. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[20],a[20],s,c,j=1; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a[“<<i<<“]=”; cin>>a[i]; } for(i=1;i<=n;i++) { d=a[i]; s=0; while(d) { … Read more

divizorii fiecarui element dintr-un vector

Se citeste un vector de numere intregi. Sa se afiseze pe ecran pe cate un rand divizorii fiecarui element din vectorul v. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[40]; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } for(i=0;i<n;i++) for(d=2;d<=v[i]/2;d++) if(v[i]%d==0) cout<<d<<endl; return 0; }

Citire vector Suma elemente negative, Produsul elementelor pe pozitii impare Media aritmetica a elementelor

Se da un vector v format din numere intregi. Se cere: 1. Cititi in vector elemente de la tastatura (nr elementelor este n) 2 Afisati suma elementelor negative din vector 3. Afisati produsul elementelor pe pozitii impare 4. Scrieti in fisierul  mediearitmetica.txt media aritmetica a elementelor aflate in vectorul v #include <iostream> #include<fstream> using namespace … Read more

numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector

Se citeste un vector de componente numere intregi pozitive. Sa se afiseze numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector.   #include <iostream> using namespace std; int main() { int aux,n,i,j,nr,m,max,y,a[20],v[20]; cout<<“n=”;cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cout<<“a[“<<i<<“]=”;cin>>a[i];} aux=-1; max=a[0]; for(i=1;i<n;i++) if(max<a[i]) max=a[i]; m=max; for(i=0;i<m;i++) v[i]=0; for(i=0;i<n-1;i++) {nr=1; y=a[i]; if(y!=aux) for(j=i+1;j<n;j++) if(y==a[j]) { nr++;a[j]=aux; } … Read more

permutari circulare ale vectorului

Se citeste un vector a cu cel mult 9 valori cifre. Sa se afiseze pe randuri separate permutarile circulare ale vectorului. #include <iostream> using namespace std; void Permutare( int x[10] , int n ) { int aux = x[1]; for ( int i = 1 ; i <= n -1; i++ ) x[i] = x[i+1]; … Read more

doua elemente consecutive egale intre ele

Fiind dat un vector v cu n elemente numere intregi , sa se afiseze de cate ori gasim doua elemente consecutive egale intre ele. #include <iostream> using namespace std; int main() { int v[100],n,k; cin>>n; for(int i=0;i<n;i++) cin>>v[i]; k=0; for(int i=1;i<n;i++) if(v[i]==v[i-1]) k++; cout<<k; return 0; }