ecuatia de grad 1

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad I: ax+b=0, valorile lui a si b se citesc de la tastatura si sunt valori reale.

#include<iostream.h>
void main(void)
{
float a,b,x;
cout<<“Dati valoarea lui a = “;
cin>>a;
cout<<“Dati valoarea lui b = “;
cin>>b;
if(a==0)
if(b==0) cout<<“infinitate de solutii”;
else cout<<“ecuatie imposibila”;
else
{
x=-b/a;
cout<<“solutia este x= “<<x;
}
}

Facebook Comments