numar maxim de valori 1 pe linie

Se da o matrice cu m lini * n coloane, ale carei elemente sunt cifre de 0 si 1. Sa se afiseze indicii liniei (liniilor) pe care se afla cele mai multe valori de 1.

#include<iostream.h>
int a[20][20],nr[30],i,j,n,m,max=0;
void main()
{
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“m=”;cin>>m;
for(i=0;i<=m-1;i++)
for(j=0;j<=n-1;j++)
{
cout<<“a[“<<i<<“][“<<j<<“]=”;
cin>>a[i][j];
}
for(i=0;i<=m-1;i++)
nr[i]=0;
for(i=0;i<=m-1;i++)
{
for(j=0;j<=n-1;j++)
nr[i]=nr[i]+a[i][j];
if(max<nr[i]) max=nr[i];
}
for(i=0;i<=m-1;i++)
if(nr[i]==max) cout<<i<<” “;
}

{joscommentenable}

Facebook Comments