problema bacalaureat matrice

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤100)şi apoi elementele unui tablou bidimensional cu n linii şi n coloane, care memorează numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare; programul afişează pe ecran acele valori din tablou care sunt strict mai mici decât toate elementele cu care se învecinează direct (aflate pe aceeaşi linie dar pe o coloană alăturată sau pe aceeaşi coloană dar pe o linie alăturată).Numerele afişate vor fi separate prin câte un spaţiu. 

#include<fstream.h>

#include<string.h>

#include<stdlib.h>

ifstream f(“matrice.txt”);

long a[101][101];

int n,i,j;

int verifica(int i,int j)

{

long x=a[i][j];

if((i+1<=n)&&

(x>=a[i+1][j]))return 0;

if((i-1>=1)&& (x>=a[i-1][j]))return 0;

if((j-1>=1)&& (x>=a[i][j-1]))return 0;

if((j+1<=n)&&(x>=a[i][j+1]))return 0;

return 1;

}

void main()

{ do{cin>>n;}while(n<=1 ||n>=100);

for(int i=1;i<=n;i++)

for(int j=1;j<=n;j++)

cin>>a[i][j];

for(i=1;i<=n;i++)

for(j=1;j<=n;j++)

if (verifica(i,j)==1)

cout<<a[i][j]<<” “;

}

Facebook Comments