subprogram inlocuire cifre

Scrieţi definiţia completă a subprogramului numar, cu trei parametri, care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural format din cel mult 9 cifre, iar prin intermediul parametrilor c1 şi c2 câte o cifră nenulă. Subprogramul caută fiecare apariţie a cifrei c1 în n, şi dacă aceasta apare, o înlocuieşte cu c2. Subprogramul furnizează tot prin n numărul astfel obţinut. Dacă cifra c1 nu apare în n, atunci valoarea lui n rămâne nemodificată.

#include<iostream.h>
void numar( long & n,int c1,int c2)
{
int p=0,p1=1,c;
long nr=n;
while(nr)
{
p=p+1;
if(nr%10==c1)
{
p1=1;
for(int i=1;i<p;i++)
p1=p1*10;
cout<<p1<<endl;
c=n%p1;
cout<<“c=”<<c;
cout<<endl;
p1=p1*10;
n=n/p1;
n=n*10+c2;
p1=p1/10;
n=n*p1+c;
cout<<n<<endl;
}
nr=nr/10;
}
}
void main()
{
long n;
int c1,c2;
cin>>n>>c1>>c2;
numar(n,c1,c2);
cout<<n;
}

Facebook Comments