elemente impare aflate pe pozitii pare

Se citeşte un vector cu n componente numere întregi. Să se afişeze doar numerele impare aflate pe poziţii pare din vector

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,i,d,v[20];
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
cout<<“v[“<<i<<“]=”;
cin>>v[i];
}
for(i=0;i<n;i++)
if((i%2==0)&&(v[i]%2==1))
cout<<v[i]<<” “;
}

Facebook Comments