inserare element in vector

Se citeste un vector cu n componente nr intregi. Sa se adauge in vector pe pozitia poz(citita de la tastatura), un nou element avand ca valoare numarul elementelor negative din vector.Sa se afiseze vectorul rezultat in urma adaugarii.

#include<iostream.h>
void main()
{
int i,n,v[20],nr=0,k,poz;
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“poz=”;cin>>poz;
for(i=1;i<=n;i++) cin>>v[i];
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]<0) nr++;
for(i=n+1;i>=poz;i–)
v[i+1]=v[i];
v[poz]=nr;
for(i=1;i<=n+1;i++) cout<<v[i]<<” “;
}

Facebook Comments