numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector

Se citeste un vector de componente numere intregi pozitive.Sa se afiseze numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector.

#include<iostream.h>
void main()
{
int aux,n,i,j,nr,m,max,y,a[20],v[20];
cout<<“n=”;cin>>n;
for (i=1;i<=n;i++)
 {cout<<“a[“<<i<<“]=”;cin>>a[i];}
aux=-1;
max=a[1];
for(i=2;i<=n;i++)
if(max<a[i]) max=a[i];
m=max;
for(i=1;i<=m;i++) v[i]=0;
for(i=1;i<n;i++)
 {nr=1;
  y=a[i];
  if(y!=aux)
   for(j=i+1;j<=n;j++)
    if(y==a[j])
    {
     nr++;a[j]=aux;
    }
  v[y]=nr;
  }
max=v[1];j=1 ;
for(i=2;i<=m;i++)
if(max<v[i]){max=v[i];j=i;}
cout<<“numarul “<<j<<” se repeta de “<<max<<” ori”;
}

Facebook Comments