vector cu elemente pentru care suma cifrelor este para

Se citesc n valori intr-un vector a.Sa se construiasca si sa se afiseze un al doilea vector format doar din acele valori din vectorul a care au suma cifrelor un numar par.

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,i,d,v[20],a[20],s,c,j=1;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<“a[“<<i<<“]=”;
cin>>a[i];
}
for(i=1;i<=n;i++)
{
d=a[i];
s=0;
while(d)
{
c=d%10;
s=s+c;
d=d/10;
}
if(s%2==0)
{ v[j]=a[i];j=j+1;}
}
for(i=1;i<j;i++)
cout<<v[i]<<” “;
}

Facebook Comments