ACRONIME

WWW=World Wide Web este un ansamblu de informatii si documente de tip hypertext care pot fi accesate prin reteaua Internet

HTML=Hyper Text Markup Language este un limbaj de marcare utilizat pentru a crea pagini html

URL=Uniform Resourse Locator reprezinta specificarea unei resurse (site sau pagina) ,adica adresa

Alte notiuni

INTERNET=este o retea mondiala de computere interconectate prin protocoale de transmisie

BROWSER= este o aplicatie software care permite navigarea in WEB.

WEBSITE=reprezinta un loc in Internet care este accesat folosin o adresa URL