Quiz pentru Recapitularea Lecției – Noțiunea de Tip de Dată și Operatori în C++

Welcome to your Quiz pentru Recapitularea Lecției - Noțiunea de Tip de Dată și Operatori în C++

Ce tip de date este potrivit pentru stocarea unui singur caracter în C++?

Care este rezultatul expresiei float rezultat = 7 / 2; în C++?

Ce tip de date este potrivit pentru stocarea numerelor întregi în C++?

Ce reprezintă un tip de dată în programare?

Ce operator este folosit pentru inmultire în C++?

Ce expresie este adevărată în C++: (5 > 3) && (4 != 4)?

Care dintre următoarele este un operator relațional în C++?

Ce rezultat obținem în urma expresiei 12 % 5 în C++?

Care dintre următoarele nu este un tip de dată fundamental în C++?

Ce reprezintă operatorul logic && în C++?