CifraMaxima2

Se citeşte de la tastatură un număr natural. Să se determine cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia şi numărul de apariţii ale ei. Date de intrare Programul va citi de la tastatură un număr natural. Date de ieşire Programul va afişa pe ecran cea mai mare cifră a numărului citit şi numărul … Read more

Arbori Binari de Cautare

Un arbore binar de căutare este un arbore binar care are în plus următoarele proprietăți: cheile stocate în noduri (informația utilă) aparțin unei mulțimi peste care există o relație de ordine cheia dintr-un nod oarecare este mai mare decât cheile tuturor nodurilor din subarborele stâng şi este mai mică decât cheile tuturor nodurilor ce compun subarborele drept Arborii binari … Read more

Suma Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor pari ai săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor pari ai lui n.Restricţii şi precizări 0<n<2^31 Exemplu Intrare 30 Ieșire 48 Explicație Divizorii pari lui 30 sunt 2, 6, 10 … Read more

Suma Divizorilor Impari

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor impari ai lui n.Restricţii şi precizări 0 < n < 1.000.000.000 Exemplu Intrare 30 Ieșire 24 Explicație Divizorii impari lui 30 … Read more

Suma Divizori

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma divizorilor lui n.Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 6 Ieșire 12 Explicație Divizorii lui 6 sunt 1, 2, 3, 6. … Read more

vernrimpdiv numar impar de divizori.

Se dă n, număr natural nenul. Să se testeze dacă n are număr impar de divizori. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul da dacă n are număr impar de divizori şi mesajul nu în caz contrar. Restricții și precizări 1 ≤ n … Read more

ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul calculat.Restricții și precizări 4 ≤ n ≤ 1.000.000.000 se garantează că n nu este prim Exemplu Intrare 12 Ieșire 4 Explicație Cel mai … Read more

DifSub

Considerăm un arbore binar cu n noduri în care fiecare nod este numerotat de la 1 la n și conține o valoare număr natural. Să se determine diferența în valoare absolută a sumei valorilor memorate în subarborele stâng al rădăcinii și suma valorilor memorate în subarborele drept al rădăcinii.Date de intrare Fișierul de intrare difsub.in … Read more

Postordine

Parcurgerea unui arbore binar in postordine Considerăm un arbore binar cu n noduri în care fiecare nod este numerotat de la 1 la n și conține o valoare număr natural. Să se afișeze valorile din arbore în urma parcurgerii în postordine (stâng, drept, rădăcină). Date de intrare Fișierul de intrare postordine.in conține pe prima linie … Read more

Inordine

Considerăm un arbore binar cu n noduri în care fiecare nod este numerotat de la 1 la n și conține o valoare număr natural. Să se afișeze valorile din arbore în urma parcurgerii în inordine (stâng, rădăcină, drept). Date de intrare Fișierul de intrare inordine.in conține pe prima linie numărul n. Fiecare dintre următoarele n … Read more