ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n.Date de ieșire Programul va afișa pe…

Continue Readingppdp