qtsume

Se dă un vector A cu N numere naturale. Pentru Q întrebări de forma (x, y) aflați rezultatul sumei A[x] + 2 * A[x + 1] + … + (y – x + 1) * A[y]. Date de intrareFișierul de intrare qtsume.in conține pe prima linie numărul N, iar pe a doua linie N numere … Read more

SumeSecv1

Se dă un șir cu n elemente numere întregi, numerotate de la 1 la n și m perechi de indici i j. Pentru fiecare pereche de indici se calculează suma elementelor din secvență determinată de cei doi indici. Afișați suma maximă obținută. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere … Read more

NrLipsa1

Fișierul de intrare conține cel puțin 3 și cel mult 1 000 000 de numere naturale. Se cere să se afișeze în fișierul de ieșire, separate printr-un spaţiu, două numere distincte, anume cel mai mic număr par cu două cifre și cel mai mare număr par cu două cifre care NU fac parte din şir. … Read more

Count5

Se dă un vector cu n numere naturale. Să se determine câte dintre perechile de elemente din vector sunt formate din valori cu aceeași sumă a cifrelor. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșireProgramul afișează pe ecran numărul C, … Read more

Cifre4

Se dau n numere naturale. Afișați cifrele care apar în scrierea zecimală a acestor numere, în ordinea crescătoare a numărului de apariții. Dacă două cifre au același număr de apariții, se va afișa mai întâi cifra mai mică,Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale.Date de ieșire Programul … Read more

CifFrecv

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1.000.000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariții. Date de intrareFișierul de intrare ciffrecv.in conţine cel mult 1.000.000 numere naturale din intervalul închis [0,9], dispuse pe mai multe linii şi separate prin spaţii. … Read more

CifreOrd1

Se dau mai multe numere naturale, fiecare cu cel mult 9 cifre. Să se afişeze, în ordine descrescătoare, toate cifrele care apar în numerele date. Date de intrareFişierul de intrare cifreord1.in conţine cel mult 10.000 numere naturale, dispuse pe mai multe linii. Date de ieşireFişierul de ieşire cifreord1.out va conţine cifrele determinate, ordonate descrescător, câte … Read more

ExistaImpare

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, respectiv NU în … Read more

Sortare

Se dă un vector cu n elemente numere întregi. Cerinţa Să se ordoneze descrescător elementele vectorului. Date de intrare Fişierul de intrare sortare.in conţine pe prima linie numărul n si pe a doua linie n numere întregi separate prin spaţii. Date de ieşire Fişierul de ieşire sortare.out va conţine pe prima linie cele n elemente … Read more

SortMax

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Ordonați crescător elementele situate înaintea valorii maxime din vector și descrescător elementele situate după această valoare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele vectorului, separate … Read more