ExistaImpare

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, respectiv NU în … Read more

Sortare

Se dă un vector cu n elemente numere întregi. Cerinţa Să se ordoneze descrescător elementele vectorului. Date de intrare Fişierul de intrare sortare.in conţine pe prima linie numărul n si pe a doua linie n numere întregi separate prin spaţii. Date de ieşire Fişierul de ieşire sortare.out va conţine pe prima linie cele n elemente … Read more

SortMax

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Ordonați crescător elementele situate înaintea valorii maxime din vector și descrescător elementele situate după această valoare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele vectorului, separate … Read more

KSort

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n și k, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele vectorului, … Read more

SortPrime

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine crescătoare valorile prime din acest vector. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran valorile prime din vector, în ordine crescătoare, separate prin exact un … Read more

Ordonare

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Cerinţa Să se ordoneze crescător elementele vectorului. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, apoi n numere întregi, reprezentând elementele vectorului. Date de ieşire Programul va afișa pe ecran cele n elemente ale vectorului, ordonate conform cerinței, separate printr-un spațiu. Restricţii şi precizări … Read more

Afisare0

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze elementele din vector care sunt multipli ai ultimului element. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieşire Programul afișează pe ecran elementele cerute, separate prin exact un spațiu, în ordinea … Read more

Paritate1

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați diferența în valoare absolută dintre numărul de valori pare din șir și numărul de valori impare din șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele șirului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul … Read more

AfisareMinMax

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Să se afișeze elementele cuprinse între elementul cu valoarea minimă și cel cu valoare maximă din vector, inclusiv acestea. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieşire Programul afișează pe ecran elementele … Read more

POLITIC

În Țara lui Papură Vodă s-au organizat de curând primele alegeri democratice. A rezultat astfel un parlament din care fac parte deputați cu diverse doctrine politice, de stânga sau de dreapta. Acestea sunt descrise prin numere naturale nenule (orientarea politică este cu atât mai de stânga cu cât numărul este mai mic). Parlamentarii s-au asociat … Read more