QuickSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort (Sortare Rapidă), ordonați crescător elementele acestui șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar…

Continue ReadingQuickSort

SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi…

Continue ReadingSumVec

SumPareVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n,…

Continue ReadingSumPareVec

Maxim6

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul…

Continue ReadingMaxim6

MaxPrim

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element prim din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură…

Continue ReadingMaxPrim

MergeSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda MergeSort (Sortare prin interclasare), ordonați crescător elementele acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar…

Continue ReadingMergeSort