QuickSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort (Sortare Rapidă), ordonați crescător elementele acestui șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele șirului sortat, separate prin exact un spațiu. Restricții și precizări … Read more

CautareBinara

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale vectorului x. Apoi și citește … Read more

SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ 1000elementele șirului … Read more

ExistaImpareDivImp

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente impare. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii. Date de ieşireProgramul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, … Read more

SumPareVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ … Read more

ExistaPrimeDivImp

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente prime. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului. Date de ieşireProgramul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente prime, respectiv NU în … Read more

Maxim6

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul M, cel mai mare element al șirului. Restricții și … Read more

MaxPrim

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element prim din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul M, cel mai mare element prim al șirului. … Read more

MergeSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda MergeSort (Sortare prin interclasare), ordonați crescător elementele acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran elementele șirului sortat, separate prin exact un spațiu. Restricții și precizări1 ≤ … Read more

interclasare divide et impera

Sortarea prin interclasare (merge-sort) Utilizand metoda divide et impera, sa se sorteze prin interclasare un sir #include<iostream.h>int a[20],n; void mergesort(int i,int m,int j) {int b[20],x=i,k=1,y=m+1;  while(x<=m && y<=j)      if (a[x]<a[y])            b[k++]=a[x++];      else            b[k++]=a[y++];  while (x<=m)         b[k++]=a[x++];  while (y<=j)        b[k++]=a[y++];  int t=i;         for (k=1;k<=(j-i)+1;k++)         a[t++]=b[k];      }   void divimp(int i,int j) … Read more