SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ 1000elementele șirului … Read more

ExistaImpareDivImp

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente impare. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii. Date de ieşireProgramul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, … Read more

SumPareVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ … Read more

ExistaPrimeDivImp

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente prime. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului. Date de ieşireProgramul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente prime, respectiv NU în … Read more

Maxim6

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul M, cel mai mare element al șirului. Restricții și … Read more

MaxPrim

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element prim din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul M, cel mai mare element prim al șirului. … Read more

MergeSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda MergeSort (Sortare prin interclasare), ordonați crescător elementele acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran elementele șirului sortat, separate prin exact un spațiu. Restricții și precizări1 ≤ … Read more