Permutari

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}. Date de intrare Fişierul de intrare permutari.in conţine pe prima linie numărul n. Date de ieşire Fişierul de ieşire permutari.out va conţine pe fiecare linie elementele unei permutări, separate prin câte un spaţiu. Restricţii şi precizări 0 < n < 9 Exemplu permutari.in 3 permutari.out 1 … Read more

Regine1

Se consideră o tablă de șah de dimensiune n. Să se plaseze pe tablă n regine astfel încât să nu existe două regine care să se atace. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran o singură configurație validă a tablei de șah. Ea va fi alcătuită din n linii cu … Read more

TraseuCal

Se dă o tablă de șah formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. În zona de coordonate 1 1 se află un cal care se poate deplasa pe tablă în L, ca la șah, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori … Read more