LitereGen1

Scrieți un program care citeşte o valoare naturală impară pentru n şi apoi generează şi afişează în ordine crescătoare lexicografic toate combinaţiile formate din n litere mici care îndeplinesc următoarele proprietăţi: – încep şi se termină cu a;– oricare două litere alăturate dintr-o combinaţie sunt consecutive în alfabet.Astfel, pentru n=5, combinaţiile afişate sunt, în ordine, … Read more

Plata3

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] … v[n], ordonate strict crescător. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, știind că se pot folosi oricâte bancnote de orice tip. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n și S, … Read more

Plata2

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] … v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] … c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, astfel încât să se folosească cel puțin … Read more

Plata1

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] … v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] … c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile. Date de intrare Programul citește de la … Read more

PartitiiNumar4

Se dă un număr natural n şi o mulţime cu m elemente, numere naturale nenule. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de termeni din acea mulţime. Date de intrare Fişierul de intrare partitiinumar4.in conţine pe prima linie numerele n şi m, iar pe a doua linie m numere … Read more

PartitiiNumar2

Se dă un număr natural n şi un număr m. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de cel puţin m numere naturale distincte. Date de intrare Fişierul de intrare partitiinumar2.in conţine pe prima linie numerele n şi m. Date de ieşire Fişierul de ieşire partitiinumar2.out va conţine pe … Read more

PartitiiNumar3

Se dă un număr natural n şi un interval [a,b]. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale din intervalul [a,b]. Date de intrare Fişierul de intrare partitiinumar3.in conţine pe prima linie numerele n, a şi b. Date de ieşire Fişierul de ieşire partitiinumar3.out va conţine pe … Read more

PartitiiNumar1

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale distincte. Date de intrare Fişierul de intrare partitiinumar1.in conţine pe prima linie numărul n. Date de ieşire Fişierul de ieşire partitiinumar1.out va conţine pe pe fiecare linie câte un şir de numere naturale … Read more

PartitiiNumar5

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale pare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul natural n. Date de ieșire Programul va afișa pe câte linie a ecranului câte un șir de numere naturale pare ordonate crescător, separate … Read more

PartitiiNumar

Se dă un număr natural n. Determinaţi, în ordine lexicografică, toate modalităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale. Date de intrare Fişierul de intrare partitiinumar.in conţine pe prima linie numărul n. Date de ieşire Fişierul de ieşire partitiinumar.out va conţine pe fiecare linie câte un şir de numere naturale ordonate crescător, … Read more