Graf complet

Definitie:Fie G=(V, M) un graf neorientat. Graful G se numeşte graf complet, dacă oricare două vârfuri distincte ale sale sunt adiacente. Exemplu de graf neorientat complet:G=(V, M) unde: V={ 1,2,3,4} si M={[1,2], [1,3], [l,4], [2,3], [2,4], [3,4]}Reprezentarea sa grafică este: Observatii: Într-un graf complet cu n vârfuri gradul fiecărui vârf este n-1, deoarece fiecare vârf … Read more

SUBGRAF

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate vârfurile etichetate cu valori prime. Să se determine câte muchii va avea subgraful obținut. Date de intrare Fişierul de intrare subgraf.in conţine pe prima linie numărul n, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului. … Read more

GenMat21

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n (1≤n≤30) şi construieşte o matrice pătratică cu n linii şi n coloane formată numai din valori ce aparţin mulţimii {1,2,3,…,n} astfel încât elementele din matrice situate pe diagonala secundară să fie egale cu n, elementele situate pe celelalte două “semidiagonale” paralele cu … Read more

N_MAXIM

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere întregi, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul MAX, reprezentând cel mai mare dintre cele n numere date. Restricţii şi precizări 1 ≤ … Read more

EXPRESIE2

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2+2*3+3*4+…+n*(n+1). Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul Rezultatul este S, unde S reprezintă valoarea calculată. Restricţii şi precizări 0 < n <= 100 Exemplu Intrare 4 Ieșire Rezultatul este 40 … Read more

PERECHIPARE

Se dă un interval [l,r]. Aflaţi câte perechi de numere pare se pot forma alegând două numere din interval. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele l şi r. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul perechilor de numere pare care se pot forma alegând două numere din interval. Restricții și … Read more

CIFPARCIFIMP

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte cifre pare şi câte cifre impare se află în total în cele n numere. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spații. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numerele p, şi i, separate prin spaţiu, în … Read more

GRAF PARTIAL nr muchii

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate muchiile cu proprietatea că ambele extremități au aceeași paritate. Să se determine câte muchii va avea graful parțial obținut. Date de intrare Fişierul de intrare graf_partial.in conţine pe prima linie numărul n, reprezentând … Read more

GRADMAX

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile de grad maxim. Date de intrare Fişierul de intrare gradmax.in conţine pe prima linie numărul n, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului. Fiecare dintre următoarele linii conține câte o pereche de numere i j, cu semnificația că există muchie între i și j. Date … Read more

IZOLATE

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile izolate ale grafului. Date de intrare Fişierul de intrare izolate.in conţine pe prima linie numărul n, reprezentând numărul de vârfuri ale grafului. Fiecare dintre următoarele linii conține câte o pereche de numere i j, cu semnificația că există muchie între i și j. Date … Read more