Copyright

Copyright  Copyright-ul este modalitatea legalã de protejare a lucrãrilor literare, stiintifice, artistice sau de orice alt fel, publicate sau nepublicate, cu conditia ca aceste lucrãri sã aibã o formã tangibilã (adicã se pot vedea, auzi sau atinge). Dacã este vorba de o simfonie, un poem sau o pagina de cod HTML, o aplicatie software proprie, … Read more

Viruşi informatici şi antiviruşi

Virusi si antivirusi “Virusii” sunt anumite programe create de oameni cu scopuri distructive. Sunt programele ce au proprietatea de a se extinde si care duc la functionarea necorespunzãtoare a sistemului de operare. Ele sunt seturi de instructiuni care se ataseazã singure unui alt program sau sectorului de boot al unui disc. Asemenea virusilor umani “virusii … Read more

Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului

Câteva norme de protectie, care ajuta la crearea unui mediu de lucru sãnãtos pentru utilizatorii de computere sunt: * Folosirea unei tastaturi detasabile pentru a evita durerile în mâini si brate, etc.; * Scaunul utilizat sã fie reglabil, confortabil, cu un spãtar comod; * Folosirea unui suport pentru cabluri; * Cablurile de alimentare sã fie … Read more

Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat

 Folosirea calculatorului necesitã realizarea unor miscãri stereotipe (miscãri dese ale gâtului,mainilor,spatelui etc.), ce pot duce la anumite afectiuni ale gâtului, umerilor, coloanei vertebrale etc. Aceste afectiuni se datoreazã miscãrilor repetate, concept ce se numeste RSI (Repetitive Strain Injury – Accidentare cauzatã de miscãri repetate). Se pot enumera câteva dintre problemele de sãnãtate cauzate de lucrul … Read more

Ergonomia postului de lucru

Ergonomia postului de lucru În aceastã categorie sunt cuprinse acele elemente care duc la crearea unui mediu sãnãtos de lucru, si anume: – Pãstrarea unei distante optime fatã de monitor, pentru a evita afectarea ochilor, utilizarea ecranelor de protectie; – Pozitionarea adecvata a monitorului, mouse-ului si tastaturii; – Utilizarea unor scaune reglabile; – Distanta adecvata … Read more

Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii

Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii Orice decizie în afaceri este bazatã pe evaluarea informatiei privind un mediu de afaceri într-o rapidã schimbare. Calculatorul este în acest context instrumentul prin care din multitudinea informatiilor, tendintele si faptele sunt identificate în fractiuni de secundã. Asa cum remarca Bill Gates afacerile au loc cu viteza gândului. … Read more

Tipuri de retele

Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet) LAN, WAN Retea (Network) – grup de douã sau mai multe calculatoare conectate împreunã. Calculatoarele dintr-o retea sunt numite noduri. în functie de aria de întindere retelele se pot clasifica în: *Local Area Network (LAN) – retea localã, în care calculatoarele sunt localizate foarte aproape unele … Read more

Sistemul de operare-functiile sistemului de operare

Sistemul de operare Sistemul de operare (SO) reprezinta un grup de programe prin care se administreazã resursele sistemului de calcul (procesoare, memorie, periferice, informatii),se asigurã utilizarea eficientã, în comun, a acestor resurse si se oferã utilizatorului o interfatã pentru a interactiona cu sistemul de calcul.Asadar, sistemul de operare poate fi considerat ca reprezentând interfata dintre … Read more

Tipuri de software

Tipuri de software   Un sistem de calcul nu poate sã prelucreze date fãrã sã fie programat. Un program constã dintr-o succesiune de instructiuni ce converg cãtre solutia problemei ce trebuie sã fie rezolvatã. Existã douã categorii de programe: *programe de sistem – coordoneazã modul în care lucreazã componentele sistemului si oferã asistentã în functionarea … Read more

Dispozitive de stocare

Dispozitive de stocare   *Hard disk (disc fix) – disc magnetic pe care se pot stoca date într-un calculator. Sunt superioare celorlalte suporturi de pãstrare a informatiilor din punct de vedere al vitezei de lucru si a capacitãtii (în general mai mult de 3 Gb). La nivel fizic, sunt organizate ca zone circulare concentrice numite … Read more