CifraMaxima2

Se citeşte de la tastatură un număr natural. Să se determine cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia şi numărul de apariţii ale ei. Date de intrare Programul va citi de la tastatură un număr natural. Date de ieşire Programul va afişa pe ecran cea mai mare cifră a numărului citit şi numărul … Read more

NumarulDeCifre

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură. Date de intrareProgramul va citi de la tastatură un număr natural. Date de ieşireProgramul va afişa pe ecran numărul de cifre ale numărului citit. Restricţii şi precizărinumărul citit va fi mai mic decât 231 Exemplu Intrare … Read more

GenNr

Se citesc 2 numere naturale, cu cel mult 12 cifre fiecare. Să se afișeze cel mai mic și cel mai mare număr având exact două cifre, format cu o cifră din primul număr și cu o cifră din al doilea. Date de intrare Programul citește de la tastatură cele 2 numere separate printr-un spațiu. Date de ieșire Programul va afișa pe … Read more