numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector

Se citeste un vector de componente numere intregi pozitive. Sa se afiseze numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector.   #include <iostream> using namespace std; int main() { int aux,n,i,j,nr,m,max,y,a[20],v[20]; cout<<“n=”;cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cout<<“a[“<<i<<“]=”;cin>>a[i];} aux=-1; max=a[0]; for(i=1;i<n;i++) if(max<a[i]) max=a[i]; m=max; for(i=0;i<m;i++) v[i]=0; for(i=0;i<n-1;i++) {nr=1; y=a[i]; if(y!=aux) for(j=i+1;j<n;j++) if(y==a[j]) { nr++;a[j]=aux; } … Read more

verificarea aparitiei unui numar in sir

Fie a1,a2,a3….an un si de numere si x un nr real dat. Sa se verifice daca x se afla printre numerele date #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,gasit=0;; float a,x; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“x=”;cin>>x; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a=”;cin>>a; if(a==x) gasit=1; } if (gasit==1) cout<<“numarul “<<x<<” se gaseste in sir”; else cout<<“numarul “<<x<<” nu se … Read more

divizorii unui numar

Se citesc de la tastatura “n” numere naturale. Sa se afiseze toti divizorii fiecarui numar a in parte . Daca a este prim afiseaza “numarul este prim” #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,d,prim,n; cout<<“n=”;cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) { prim=0; cout<<“a=”; cin>>a; for(d=2;d<=a/2;d++) if (a%d==0) {cout<<d<<endl; prim=1; } if(prim==0) cout<<a<<” numar prim”<<endl; } … Read more