numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector

Se citeste un vector de componente numere intregi pozitive. Sa se afiseze numarul care se repeta de cel mai multe ori in vector.   #include <iostream> using namespace std; int main() { int aux,n,i,j,nr,m,max,y,a[20],v[20]; cout<<“n=”;cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cout<<“a[“<<i<<“]=”;cin>>a[i];} aux=-1; max=a[0]; for(i=1;i<n;i++) if(max<a[i]) max=a[i]; m=max; for(i=0;i<m;i++) v[i]=0; for(i=0;i<n-1;i++) {nr=1; y=a[i]; if(y!=aux) for(j=i+1;j<n;j++) if(y==a[j]) { nr++;a[j]=aux; } … Read more

verificarea aparitiei unui numar in sir

Fie a1,a2,a3….an un si de numere si x un nr real dat. Sa se verifice daca x se afla printre numerele date #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,gasit=0;; float a,x; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“x=”;cin>>x; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a=”;cin>>a; if(a==x) gasit=1; } if (gasit==1) cout<<“numarul “<<x<<” se gaseste in sir”; else cout<<“numarul “<<x<<” nu se … Read more

divizorii unui numar

Se citesc de la tastatura “n” numere naturale. Sa se afiseze toti divizorii fiecarui numar a in parte . Daca a este prim afiseaza “numarul este prim” #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,d,prim,n; cout<<“n=”;cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) { prim=0; cout<<“a=”; cin>>a; for(d=2;d<=a/2;d++) if (a%d==0) {cout<<d<<endl; prim=1; } if(prim==0) cout<<a<<” numar prim”<<endl; } … Read more

numere perfecte in fisier text

Numere perfecte in fisier text Să scrie în fişierul perfect.out, pe o linie, separate prin câte un spaţiu, toate numerele perfecte din şirul dat (dacă nu există astfel de numere, se va se va afişa mesajul “NU EXISTĂ NUMERE PERFECTE”). Un număr este perfect dacă este egal cu suma divizorilor lui pozitivi, exceptându-l pe el … Read more

backtracking cifre pare crescatoare

Backtracking cifre pare crescatoare Folosind metoda backtracking, sa se scrie un program care genereaza toate nr din 3 cifre pare,cifrele strict in ordine crescatoare #include<iostream.h>#include<math.h>int st[20],i,p,v[]={0,2,4,6,8}; int valid(int p){for(i=1;i<p;i++)if(st[p]<=st[i])return 0;if(p==1 && st[p]==0)return 0;return 1;} int sol(int p){return (p==3);} void tipar(int p){              int i;for(i=1;i<=p;i++)cout<<st[i]<<” “;cout<<endl;} void bkt(int p){int val;for(val=0;val<=4;val++){st[p]=v[val];if(valid(p))if (sol(p))tipar(p);else bkt(p+1);}} void main(){bkt(1);}

problema labirintului backtracking

Problema labirintului backtracking Se dă un labirint sub formă de matrice de m linii şi n coloane. Fiecare element al matricii reprezintă o cameră. Într-una din camerele labirintului se găseşte un om. Se cere să se afle toate soluţiile ca acel om să iasă din labirint, fără să treacă de două ori prin aceeaşi cameră.Se … Read more

problema calului backtracking

Problema calului backtracking Fiind dată o tablă de şah de dimensiunea nxn şi un cal în colţul stânga sus al acesteia, se cere să se afişeze toate posibilităţile de mutare a calului astfel încât să treacă o singură dată prin fiecare pătrat al tablei. #include<iostream.h>#include<fstream.h>long st[100][100],vec[20][20],i,n; int valid(int k){if((st[k][1]<1)||(st[k][1]>n)||(st[k][2]<1)||(st[k][2]>n))return 0;for(i=1;i<k;i++)if((st[i][1]==st[k][1])&&(st[i][2]==st[k][2]))return 0;return 1;} int solutie(int k){return … Read more

masa rotunda backtracking

Masa rotunda backtracking La o petrecere sunt invitate un numar de perechi, sot si sotie.Ei trebuie asezati in jurul unei mese rotunde astfel incat membrii aceleasi perechi sa nu fie unul langa altul,dar in acelasi timp fiecare femeie sa aiba vecini doi barbati si fiecare barbat sa aiba vecini doua femei. Femeile vor avea numere … Read more