Triunghiuri2

Se consideră N puncte din plan, având coordonate numere naturale, relativ la un reper cartezian XOY, oricare două puncte fiind distincte. Cerința Cunoscând N și coordonatele celor N puncte, să se determine: 1) Numărul maxim de puncte care au aceeași abscisă.2) Numărul triunghiurilor care se pot desena respectând următoarele condiții: au toate vârfurile în puncte … Read more

Numere 7

Fie un număr natural X format din maximum 20 cifre, toate nenule. Adrian doreşte să construiască pe rând, in ordine crescătoare a valorii lor, toate numerele distincte care se pot forma prin schimbarea poziţiei cifrelor numărului X. Pentru că n este numărul său norocos, el doreşte să afle al n-lea număr care se obţine în acest fel. Scrieţi un program care determină al n-lea … Read more

NrLipsa1

Fișierul de intrare conține cel puțin 3 și cel mult 1 000 000 de numere naturale. Se cere să se afișeze în fișierul de ieșire, separate printr-un spaţiu, două numere distincte, anume cel mai mic număr par cu două cifre și cel mai mare număr par cu două cifre care NU fac parte din şir. … Read more

Count5

Se dă un vector cu n numere naturale. Să se determine câte dintre perechile de elemente din vector sunt formate din valori cu aceeași sumă a cifrelor. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșireProgramul afișează pe ecran numărul C, … Read more

Cifre4

Se dau n numere naturale. Afișați cifrele care apar în scrierea zecimală a acestor numere, în ordinea crescătoare a numărului de apariții. Dacă două cifre au același număr de apariții, se va afișa mai întâi cifra mai mică,Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale.Date de ieșire Programul … Read more

CifFrecv

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1.000.000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariții. Date de intrareFișierul de intrare ciffrecv.in conţine cel mult 1.000.000 numere naturale din intervalul închis [0,9], dispuse pe mai multe linii şi separate prin spaţii. … Read more

CifreOrd1

Se dau mai multe numere naturale, fiecare cu cel mult 9 cifre. Să se afişeze, în ordine descrescătoare, toate cifrele care apar în numerele date. Date de intrareFişierul de intrare cifreord1.in conţine cel mult 10.000 numere naturale, dispuse pe mai multe linii. Date de ieşireFişierul de ieşire cifreord1.out va conţine cifrele determinate, ordonate descrescător, câte … Read more