MinCols2

Se dă o matrice cu m linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Înlocuiţi cu valoarea minimă din matrice toate elementele de pe coloanele care conţin valoarea minimă. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele m şi n, iar apoi m*n numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie. Date de ieşire Programul afișează pe ecran matricea modificată, … Read more

foto1

O fotografie alb-negru a surprins imaginea fulgerelor pe cerul întunecat în timpul unei furtuni electrice. Mărită, fotografia arată ca un caroiaj format din mici pătrate identice, albe sau negre, dispuse alăturat pe N rânduri și M coloane, câte M pe fiecare rând. Pătratele albe formează fulgerele din fotografie, iar pătratele negre reprezintă cerul. În fotografie, nu există două pătrate albe dispuse … Read more

BIPARTIT

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n, precum si o mulțime A de vârfuri ale grafului. Considerăm mulțimea B formată din vărfurile grafului care nu aparțin lui A. Să se verifice dacă graful este bipartit peste partiția formată din mulțimile A și B. Date de intrare … Read more

Graf bipartit complet

Definitie:Fie G =(V, M) un graf bipartit. Graful G se numeşte graf bipartit complet, dacă pentru orice x din V1 şi orice y din V2 exista in G muchia [x,y]. Exemplu de graf neorientat bipartit:G=(V, M) unde: V={ 1,2,3,4} si M={[1,3], [1,4], [2,3], [2,4]}Reprezentarea sa grafică este: Observatie 1:A demonstra că un graf este bipartit … Read more

Triunghi5

Se consideră A un tablou bidimensional cu n linii, n coloane și elemente numere naturale. O zonă triunghiulară a tabloului, reprezentată de tripletul (lin, col, k), este o zonă de forma unui triunghi dreptunghic cu catetele de lungime egală cu |k|, definită astfel: Pentru k>0, zona este compusă din k linii: pe prima linie a … Read more

Graf bipartit

Definitie:Fie G =(V, M) un graf neorientat. Graful G se numeşte graf bipartit, dacă există două multiminevide Vl şi V2 cu proprietătile: V1 reunit V2 = VV1 intersectat V2 = multimea vida orice muchie a lui G are o extremitate în V1 şi pe cealaltă în V2. Exemplu de graf neorientat bipartit:G=(V, M) unde: V={ … Read more

GRAF COMPLET

Se dau mai multe grafuri neorientate, prin matricea de adiacență. Să se verifice despre fiecare graf dacă este complet. Date de intrare Fişierul de intrare graf_complet.in conţine pe prima linie numărul de grafuri G. Pentru fiecare dintre cele G grafuri se dă n și apoi matricea de adiacență, formată din n linii și n coloane. … Read more

Ferma

Un fermier deține o fermă de formă dreptunghiulară cu lungimea m metri și lățimea n metri. Respectând principiul rotației culturilor, fermierul și a realizat un plan pentru semănarea culturilor în noul an. Astfel ,el a desenat un dreptunghi pe care l-a împărțit în m * n celule, fiecare corespunzând unui metru pătrat, și a colorat … Read more

Triunghi2

Gigel este un pasionat al triunghiurilor. El colectează beţişoare de diferite lungimi şi le asamblează în diferite triunghiuri. Ieri, el avea 6 beţişoare de lungimi 5, 2, 7, 3, 12 şi 3. Din aceste bețișoare, Gigel a construit un triunghi de laturi 3, 3 şi 5, iar beţişoarele de lungimi 2, 7, 12 au rămas … Read more

Inserare2

Numim inserare a unui șir A într-un șir B introducerea, între două elemente ale șirului B, a tuturor elementelor lui A, pe poziții consecutive, în ordinea în care apar în A. Se dau două șiruri cu n, respectiv m elemente numere întregi ordonate strict crescător, în care numerotarea elementelor începe de la 1. Se cere … Read more