probleme rezolvate in C++ recursivitate

VectorMaxMinSumRec

Scrieți definiția completă a subprogramului recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi,…

Continue ReadingVectorMaxMinSumRec

AfisareRec

Să se scrie o funcție C++ recursivă care citește de la tastatură un șir de valori naturale și le afișează în ordine inversă, cu câte un spațiu între ele. Restricţii…

Continue ReadingAfisareRec

VectorSumPrim_REC

Scrieți definiția completă a subprogramului C++ recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente…

Continue ReadingVectorSumPrim_REC

NumarareRec

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv numarare, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente…

Continue ReadingNumarareRec

cmmdc recursiv

Sa se afle cmmdc pentru 2 numere utilizand varianta recursiva #include<iostream.h>int a,b; int cmmdc(int a,int b){if(a==b) return a;else if (a>b) return cmmdc(a-b,b); else return cmmdc(a,b-a);} void main(){cout<<"a=";cin>>a;cout<<"b=";cin>>b;cout<<"cmmdc: "<<cmmdc(a,b);} {module orizontal600}

Continue Readingcmmdc recursiv