VectorMaxMinSumRec

Scrieți definiția completă a subprogramului recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum opt cifre fiecare. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar … Read more

AfisareVectorRec1

Să se scrie o funcție C++ recursivă care afișează pe ecran, în ordine inversă, elementele unui vector transmis ca parametru. Restricţii şi precizări numele funcției va fi afisvec; funcția va avea doi parametri, în această ordine: vectorul v și numărul de elemente din vector, n. Funcția nu va returna nimic; indicii elementelor vectorului sunt 0, … Read more

AfisareRec

Să se scrie o funcție C++ recursivă care citește de la tastatură un șir de valori naturale și le afișează în ordine inversă, cu câte un spațiu între ele. Restricţii şi precizări numele funcției va fi afis; funcția nu va avea parametri și nu va returna nimic; șirul de valori citite se încheie la citirea … Read more

VectorSumPrim_REC

Scrieți definiția completă a subprogramului C++ recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum șase cifre fiecare. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului s suma elementelor din tabloul x care au valori numere prime. Restricţii şi precizări … Read more

NumarareRec

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv numarare, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v. Subprogramul returnează numărul de perechi de elemente vecine din tabloul v care sunt egale. Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 100 numele … Read more

cmmdc recursiv

Sa se afle cmmdc pentru 2 numere utilizand varianta recursiva #include<iostream.h>int a,b; int cmmdc(int a,int b){if(a==b) return a;else if (a>b) return cmmdc(a-b,b); else return cmmdc(a,b-a);} void main(){cout<<“a=”;cin>>a;cout<<“b=”;cin>>b;cout<<“cmmdc: “<<cmmdc(a,b);} {module orizontal600}

sirul lui Fibonacci recursiv

Sirul lui Fibonacci Se citeste n.Sa se calculeze termenul de ordin n al sirului lui Fibonacci in varianta recursiva #include<iostream.h>int n; int f(int n){if(n==0) return 0;else if(n==1) return 1; else return f(n-1)+f(n-2);} void main(){cout<<“n=”;cin>>n;cout<<“termenul de ordin “<<n<<” este: “<<f(n);} {module orizontal600}

suma cifrelor recursiv

Sa se scrie o functie recursiva pentru a calcula suma cifrelor unui numar #include <iostream.h>int n; int s(int n){if(n==0) return 0;else return n%10 + s(n/10);} void main(){cout<<“n=”;cin>>n;cout<<“suma cifrelor: “<<s(n);} {module orizontal600}