Structura unui program C/C++

//includerea fisierelor header cu functii predefinite utilizate in program#include <iostream> //pentru citire-scriere de la /la consola//declararea constantelor simboliceusing namespace std;//declarari de variabile globale//definitii functii utilizatorint main(){//declarari variabile locale//instructiuni care implementeaza algoritmul de rezovare al problemeireturn 0;} Programele lucreaza cu date si expresii. Datele pot fi:a) variabileO variabila are alocata o zona de memorie, are un … Read more

Etapele rezolvării unei probleme cu ajutorul calculatorului

1. Analiza problemei:identificarea datelor de intrare si a datelor de iesirestabilirea operatiilor care trebuie efectuate asupra datelor de intrare, pentru a obtine datele de iesire2. Conceperea algoritmului de rezolvare a problemei, constă în descrierea operatiilor pe paşi (descriereapoate fi facută în pseudocod sau prin schema logica)3. Implementarea algoritmului într-un limbaj de programare, se refera la … Read more