Structura unui program C/C++

  • Post author:
  • Post category:Club

//includerea fisierelor header cu functii predefinite utilizate in program#include <iostream> //pentru citire-scriere de la /la consola//declararea constantelor simboliceusing namespace std;//declarari de variabile globale//definitii functii utilizatorint main(){//declarari variabile locale//instructiuni care implementeaza…

Continue ReadingStructura unui program C/C++