QuickSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort (Sortare Rapidă), ordonați crescător elementele acestui șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele șirului sortat, separate prin exact un spațiu. Restricții și precizări … Read more

CautareBinara

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale vectorului x. Apoi și citește … Read more

VectorMaxMinSumRec

Scrieți definiția completă a subprogramului recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum opt cifre fiecare. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar … Read more

AfisareVectorRec1

Să se scrie o funcție C++ recursivă care afișează pe ecran, în ordine inversă, elementele unui vector transmis ca parametru. Restricţii şi precizări numele funcției va fi afisvec; funcția va avea doi parametri, în această ordine: vectorul v și numărul de elemente din vector, n. Funcția nu va returna nimic; indicii elementelor vectorului sunt 0, … Read more

AfisareRec

Să se scrie o funcție C++ recursivă care citește de la tastatură un șir de valori naturale și le afișează în ordine inversă, cu câte un spațiu între ele. Restricţii şi precizări numele funcției va fi afis; funcția nu va avea parametri și nu va returna nimic; șirul de valori citite se încheie la citirea … Read more

VectorSumPrim_REC

Scrieți definiția completă a subprogramului C++ recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum șase cifre fiecare. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului s suma elementelor din tabloul x care au valori numere prime. Restricţii şi precizări … Read more

NumarareRec

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv numarare, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v. Subprogramul returnează numărul de perechi de elemente vecine din tabloul v care sunt egale. Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 100 numele … Read more

Element_SA

Să se scrie o funcție C++ care are ca parametri două numere naturale n și m și o matrice A(n , m) avȃnd elemente numere întregi și returnează numărul de elemente „șa” din matrice. Un element A(i,j) din matrice se numește element „șa” dacă este maximul de pe coloana j si minimul de pe linia i sau invers. Subprogramul se va numi nr_sa va avea trei parametri: a, un tablou … Read more

CelMaiMareNr

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mare număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru. Restricţii şi precizări numele funcției va fi cmmnr funcția va avea un parametru reprezentând numărul care se dă numărul care se dă va fi mai mic decât 1.000.000.000 SOLUTIE int … Read more

SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ 1000elementele șirului … Read more