laser

Considerăm N segmente în plan identificate prin coordonatele extremităților lor. Toate segmentele sunt închise, adică fiecare conține și cele două puncte considerate extremitățile sale. Presupunem că în punctul O(0,0) care este originea sistemul de axe ortogonale XOY, se află un laser care poate transmite câte un fascicul de lumină în orice punct cu ordonata pozitivă … Read more

drept1

Numim poligon drept un poligon cu laturile consecutive perpendiculare și lungimile laturilor numere naturale nenule. Un poligon drept cu n laturi este descris de un șir de n numere întregi nenule în care lungimile laturilor sunt date de valoarea absolută a numerelor din șir, iar semnul precizează poziția laturilor, un număr pozitiv însemnând latură spre … Read more

Datorii1

#3437 Într-o țară îndepărtată, economia este în criză. Cea mai mare problemă este lipsa de capital care creează blocaje financiare. De exemplu, o firmă X poate avea datorii către o firmă Y pe care nu le poate plăti, deoarece o altă firmă Z are datorii către firma X pe care nu le-a plătit, ş.a.m.d. Există … Read more

PalindromMaxim

Să se scrie un program care citește o propoziție și determină cuvântul palindrom de lungime maximă. Date de intrare Programul citește de la tastatură o propoziție alcătuită din litere mici sau mari ale alfabetului englez, cifre, semne de punctuație și spații. Date de ieşire Programul afișează pe ecran cel mai lung cuvânt palindrom. Restricţii şi … Read more

AfisareLitere

Să se scrie un program care citește un șir de caractere și afișează o singură dată literele mici din șir în ordinea în care apar în șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură o un șir de cel mult 255 caractere. Date de ieşire Programul afișează pe ecran, separate prin câte un spațiu, … Read more

Caractere

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea. Date de intrare Programul citește de la tastatură 2 șiruri de caractere, dispuse pe 2 linii. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea. … Read more

DoarVocale

Se dă un șir de n cuvinte, fiecare format din cel mult 30 caractere. Cerinţa Să se determine numărul cuvintelor care conțin doar vocale. Date de intrare Fişierul de intrare doarvocale.in conţine pe prima linie numărul n, iar pe n următoarele n linii câte un cuvânt. Date de ieşire Fişierul de ieşire doarvocale.out va conţine … Read more

plaja

O plajă poate fi văzută ca o matrice cu n linii și m coloane. Elementele matricii sunt codificate cu 0, însemnând o poziție liberă, și 1, însemnând o poziție ocupată. Să se afle aria celui mai mare dreptunghi liber din matricea dată. Date de intrare Fișierul de intrare plaja.in conține pe prima linie numerele n … Read more

Acces

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară, împărțită în n*m camere, dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Dintr-o cameră se poate trece în oricare dintre cele 4 camere vecine pe linie sau pe coloană. Unele camere sunt închise, și în ele nu se poate intra deloc. Trecerea dintr-o cameră în altă cameră durează un minut. În una dintre … Read more

QuickSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort (Sortare Rapidă), ordonați crescător elementele acestui șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele șirului sortat, separate prin exact un spațiu. Restricții și precizări … Read more