suma nr pozitive

Se citeste un sir de nr intregi din fisierul “numere.txt”.Fisierul contine pe primul rand numarul n de elemente ale sirului, apoi, pe fiecare din urmatoarele n randuri,cate un element.Sa se afiseze suma elementelor pozitive ale sirului. #include<fstream.h>void main(){int n,x,s=0;fstream f(“numere.txt”,ios::in);f>>n;for(int i=1;i<=n;i++){f>>x;if(x>0) s=s+x;}cout<<s;f.close();} {module orizontal600} {joscommentenable}

litere

Se citesc n litere.Sa se formeze toate cuvintele de cate p litere formate din cele n litere astfel incat aceeasi litera sa nu se afle pe 2 pozitii alaturate. #include<iostream.h>#include<conio.h> int n,st[10],k,p;char v[10]; int valid(int k){if((k>1) && (st[k]==st[k-1])) return 0;return 1;} int sol(int k){return (k==p);} void tipar(int p){for(int i=1;i<=p;i++)cout<<v[st[i]];cout<<endl;} void bkt(int k){ for(int val=1;val<=n;val++){st[k]=val;if (valid(k)) if (sol(k)) … Read more

nr negative alaturate

se citesc n nr.sa se afle toate modalitatile de afisare a nr a.i. 2 nr alaturate sa nu fie negative #include<iostream.h>int st[20],n,k,v[20]; void init(){cout<<“n=”;cin>>n;} int valid(int k){for(int i=1;i<k;i++) if(st[i]==st[k]) return 0;if((v[st[k]]<0) && (v[st[k-1]]<0)) return 0;return 1;} int sol(int k){return (k==n);} void tipar(int k){for(int i=1;i<=k;i++) cout<<v[st[i]];cout<<endl;} void bkt(int k){int val; for(val=1;val<=n;val++) {st[k]=val; if(valid(k)) if (sol(k)) tipar(k); … Read more

structura unei pagini html

<html> <head> <title>titlu</title> <body> continut </body> </html> Aceasta structura poate fi scrisa in orice editor de texte, dar nu uitati sa salvati cu extensia .htm sau .html Titlu este ceea ce apare in browser iar continut reprezinta continutul propriu zis al paginii, tot ceea ce apare in pagina.

font

Tag-ul font in HTML Tagul <font> este inca folosit, dar va fi indepartat din versiunile viitoare de HTML. Atribute: atribute efect exemplu size=”numar” marimea fontului size=”2″ size=”+numar” incrementeaza marimea fontului size=”+2″ size=”-numar” decrementeaza marimea fontului size=”-3″ face=”nume” defineste numele fontului face=”Times” color=”valoare in hexa” defineste culoarea color=”#eecc00″ color=”nume culoare” defineste culoarea color=”red” In HTML: <p><font … Read more

intervale

Fisierul bac.txt contine pe prima linie un nr. natural nenul n, iar pe fiecare din urmatoarele n linii cate 2 nr intregi a si b, fiecare pereche reprezentand un interval inchis de forma [a,b].Scrieti un program care citeste numerele din fisier, apoi determina un interval dintre cele citite care contine cel mai mare nr de … Read more

combinari

//combinari#include<iostream.h>int st[20],n,k; void init(){int i;cout<<“n=”;cin>>n;cout<<“k=”;cin>>k;st[0]=0;} void tipar(int p){int j;for(j=1;j<=p;j++)cout<<st[j]<<” “;cout<<endl;} int solutie(int p){return (p==k);} void bkt(int p){int val;for (val=st[p-1]+1;val<=n;val++){st[p]=val;if(solutie(p))tipar(p);elsebkt(p+1);}} void main(){init();bkt(1);} {joscommentenable}

aranjamente

//aranjamente#include<iostream.h>int st[20],n,k; void init(){int i;cout<<“n=”;cin>>n;cout<<“k=”;cin>>k;for(i=1;i<=n;i++) st[i]=0;} void tipar(int p){int j;for(j=1;j<=p;j++)cout<<st[j]<<” “;cout<<endl;} int valid(int p){int i,ok;ok=1;for(i=1;i<p;i++)if(st[p]==st[i]) ok=0; return ok;} int solutie(int p){return (p==k);} void bkt(int p){int val;for (val=1;val<=n;val++){st[p]=val;if (valid(p))if(solutie(p))tipar(p);elsebkt(p+1);}} void main(){init();bkt(1);} {joscommentenable}

permutari

//permutari#include<iostream.h>int st[20],n; void init(){int i;cout<<“n=”;cin>>n;for(i=1;i<=n;i++) st[i]=0;} void tipar(int p){int j;for(j=1;j<=p;j++)cout<<st[j]<<” “;cout<<endl;} int valid(int p){int i,ok;ok=1;for(i=1;i<p;i++)if(st[p]==st[i]) ok=0;return ok;} int solutie(int p){return (p==n);} void bkt(int p){int val;for (val=1;val<=n;val++){st[p]=val;if (valid(p))if(solutie(p))tipar(p);elsebkt(p+1);}} void main(){init();bkt(1);} {joscommentenable}