CifraMaxima2

Se citeşte de la tastatură un număr natural. Să se determine cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia şi numărul de apariţii ale ei. Date de intrare Programul va citi de la tastatură un număr natural. Date de ieşire Programul va afişa pe ecran cea mai mare cifră a numărului citit şi numărul … Read more

NumarulDeCifre

Să se scrie un program care să determine numărul de cifre ale unui număr natural citit de la tastatură. Date de intrareProgramul va citi de la tastatură un număr natural. Date de ieşireProgramul va afişa pe ecran numărul de cifre ale numărului citit. Restricţii şi precizărinumărul citit va fi mai mic decât 231 Exemplu Intrare … Read more

sumcifnrcif

Se dă un număr natural n. Determinaţi câte cifre are suma cifrelor sale. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran valoarea cerută. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 1000 000 000 000 000 Exemplu Intrare 99 Ieșire 2 Explicație Suma cifrelor lui 99 … Read more

perechipare

Se dă un interval [l,r]. Aflaţi câte perechi de numere pare se pot forma alegând două numere din interval. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele l şi r. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul perechilor de numere pare care se pot forma alegând două numere din interval. Restricții și … Read more

cmmk

Se dau numerele naturale n și k, unde k este o cifră. Să se verifice dacă toate cifrele lui n sunt mai mici sau egale decât k. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n și k. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul DA dacă toate cifrele lui n sunt … Read more

cifmaximp

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte dintre ele au cifra maximă un număr impar. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spații. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran valoarea cerută. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 100 cele n numere citite … Read more

cmmcp

Se dă un număr natural n. Determinaţi cea mai mare cifră pară a sa. Dacă numărul nu are cifre pare se va afişa numărul 10. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul valoarea cerută. Restricții și precizări 0 ≤ n ≤ 1000 000 … Read more

cifre

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural cu cel puţin două cifre şi determină suma dintre cifra zecilor şi cifra unităţilor numărului citit. Date de intrare Programul va citi de la tastatură un număr natural n. Date de ieşire Programul va afişa pe ecran un număr s, reprezentând suma … Read more

sum00

Se dau 2 numere naturale. Calculaţi suma celor 2 numere date. Date de intrare Programul citește de la tastatură 2 numere naturale. Date de ieşire Programul va afișa pe ecran suma celor două numere. Restricţii şi precizări cele două numere vor fi mai mici decât 1.000.000.000 Exemplu Intrare 12 23 Ieșire 35 #include <bits/stdc++.h> using … Read more

N_MAXIM

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere întregi, separate prin spaţii. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul MAX, reprezentând cel mai mare dintre cele n numere date. Restricţii şi precizări 1 ≤ … Read more