sistem de ecuatii liniare cu doua necunoscute

Rezolvarea unui sistem de doua ecuatii liniare cu doua necunoscute in C++ Să se rezolve un sistem de două ecuaţii liniare cu două necunoscute: a1*x+b1*y=c1 a2*x+b2*y=c2 Soluţiile sistemului de ecuaţii sunt: x=dx/d=(b2*c1-b1*c2)/(a1*b2-b1*a2) y=dy/d=(a1*c2-a2*c1)/(a1*b2-b1*a2) #include <iostream> using namespace std; int main() { int a1, b1, c1, a2, b2, c2, d, dx, dy; float x, y; cout<<“a1=”; … Read more

patrat perfect

Se citeste un număr natural n. Să se verifice dacă n este pătrat perfect.   #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int n; // n – numãrul citit de la tastaturã care se verificã dacã este pãtrat perfect cout<<“n=”; cin>>n; if (sqrt(n)==(int)(sqrt(n))) cout<<n<<” este patrat perfect “<<endl; else cout<<n<<” nu este patrat … Read more

elemente impare aflate pe pozitii pare

Se citeşte un vector cu n componente numere întregi. Să se afişeze doar numerele impare aflate pe poziţii pare din vector #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[20]; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } for(i=0;i<n;i++) if((i%2==0)&&(v[i]%2==1)) cout<<v[i]<<” “; return 0; }

inserare element in vector

Se citeste un vector cu n componente nr intregi.  Sa se adauge in vector pe pozitia poz(citita de la tastatura), un nou element avand ca valoare numarul elementelor negative din vector. Sa se afiseze vectorul rezultat in urma adaugarii acestei valori. #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,v[40],cnt=0,k,poz; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“poz=”;cin>>poz; for(i=0;i<n;i++) cin>>v[i]; … Read more

vector cu elemente pentru care suma cifrelor este para

Se citesc n valori intr-un vector a. Sa se construiasca si sa se afiseze un al doilea vector format doar din acele valori din vectorul a care au suma cifrelor un numar par. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[20],a[20],s,c,j=1; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a[“<<i<<“]=”; cin>>a[i]; } for(i=1;i<=n;i++) { d=a[i]; s=0; while(d) { … Read more

divizorii fiecarui element dintr-un vector

Se citeste un vector de numere intregi. Sa se afiseze pe ecran pe cate un rand divizorii fiecarui element din vectorul v. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[40]; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } for(i=0;i<n;i++) for(d=2;d<=v[i]/2;d++) if(v[i]%d==0) cout<<d<<endl; return 0; }

Citire vector Suma elemente negative, Produsul elementelor pe pozitii impare Media aritmetica a elementelor

Se da un vector v format din numere intregi. Se cere: 1. Cititi in vector elemente de la tastatura (nr elementelor este n) 2 Afisati suma elementelor negative din vector 3. Afisati produsul elementelor pe pozitii impare 4. Scrieti in fisierul  mediearitmetica.txt media aritmetica a elementelor aflate in vectorul v #include <iostream> #include<fstream> using namespace … Read more