sistem de ecuatii liniare cu doua necunoscute

Rezolvarea unui sistem de doua ecuatii liniare cu doua necunoscute in C++ Să se rezolve un sistem de două ecuaţii liniare cu două necunoscute: a1*x+b1*y=c1 a2*x+b2*y=c2 Soluţiile sistemului de ecuaţii sunt: x=dx/d=(b2*c1-b1*c2)/(a1*b2-b1*a2) y=dy/d=(a1*c2-a2*c1)/(a1*b2-b1*a2) #include <iostream> using namespace std; int main() { int a1, b1, c1, a2, b2, c2, d, dx, dy; float x, y; cout<<“a1=”; … Read more

patrat perfect

Se citeste un număr natural n. Să se verifice dacă n este pătrat perfect.   #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int n; // n – numãrul citit de la tastaturã care se verificã dacã este pãtrat perfect cout<<“n=”; cin>>n; if (sqrt(n)==(int)(sqrt(n))) cout<<n<<” este patrat perfect “<<endl; else cout<<n<<” nu este patrat … Read more

probleme rezolvate atestat informatica

Probleme rezolvate c++ atestat informatica 1.Scrieți programul care citește un număr natural nenul n cu cel mult 4 cifre și determină cel mai mic număr prim mai mare decât n 2. Se citeste un numar intreg strict pozitiv cu cel mult noua cifre. Sa se verifice daca cifrele lui sunt in ordine strict crescatoare. 3. … Read more

cel mai mic numar par aflat intre 2 numere

Sa se scrie un program care citeste dintr-un fisier 2 numere si afiseaza cel mai mic numar par aflat intre cele doua numere. #include<fstream.h>void main(){int a,b,i,gasit=0,nr;fstream f(“numere.in”,ios::in);f>>a; cout<<a<<endl;f>>b; cout<<b<<endl;if(a>b){nr=a;a=b;b=nr;}for(i=a;i<=b && gasit==0;i++)if(i%2==0)   gasit=1;nr=i-1;cout<<“am gasit numarul “<<nr;f.close();}

elemente impare aflate pe pozitii pare

Se citeşte un vector cu n componente numere întregi. Să se afişeze doar numerele impare aflate pe poziţii pare din vector #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[20]; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } for(i=0;i<n;i++) if((i%2==0)&&(v[i]%2==1)) cout<<v[i]<<” “; return 0; }

inserare element in vector

Se citeste un vector cu n componente nr intregi.  Sa se adauge in vector pe pozitia poz(citita de la tastatura), un nou element avand ca valoare numarul elementelor negative din vector. Sa se afiseze vectorul rezultat in urma adaugarii acestei valori. #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,v[40],cnt=0,k,poz; cout<<“n=”;cin>>n; cout<<“poz=”;cin>>poz; for(i=0;i<n;i++) cin>>v[i]; … Read more

parcurgere graf in adancime recursiv

Sa se parcurga in adancime DF un graf orientat. Graful este dat prin matricea de adiacenta. #include<fstream.h>#include<iostream.h>int v[20],a[20][20],n;void citire(){int i,j;fstream f(“matrice.txt”,ios::in);f>>n;for(i=1;i<=n;i++)for(j=1;j<=n;j++)f>>a[i][j];}void df(int nod){int k;cout<<nod<<” “;v[nod]=1;for(k=1;k<=n;k++)if((a[nod][k]==1) && (v[k]==0))df(k);}void main(){citire();df(1);} {joscommentenable}

numarul de aparitii pentru o valoare minima

În fişierul ALFA.TXT se află pe prima linie un număr natural n ( mai mare sau egal cu 1 si mai mic sau egal cu 200) iar pe a doua linie n numere naturale mai mici sau egale cu 60000. Se cere să afişeze pe ecran cea mai mică valoare dintre cele n valori situate … Read more

vector cu elemente pentru care suma cifrelor este para

Se citesc n valori intr-un vector a. Sa se construiasca si sa se afiseze un al doilea vector format doar din acele valori din vectorul a care au suma cifrelor un numar par. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[20],a[20],s,c,j=1; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a[“<<i<<“]=”; cin>>a[i]; } for(i=1;i<=n;i++) { d=a[i]; s=0; while(d) { … Read more

divizorii fiecarui element dintr-un vector

Se citeste un vector de numere intregi. Sa se afiseze pe ecran pe cate un rand divizorii fiecarui element din vectorul v. #include <iostream> using namespace std; int main() { int n,i,d,v[40]; cout<<“n=”;cin>>n; for(i=0;i<n;i++) { cout<<“v[“<<i<<“]=”; cin>>v[i]; } for(i=0;i<n;i++) for(d=2;d<=v[i]/2;d++) if(v[i]%d==0) cout<<d<<endl; return 0; }