prima cifra

Pe prima linie a fişierului “date.in” se află n numere naturale nenule,fiecare număr având cel mult 4 cifre. Să se formeze şi afişeze un număr din prima cifră a fiecărui element al şirului. #include<fstream.h>void main(){int nr=0,x;fstream f(“nr.txt”,ios::in);while(f>>x){while(x>10)x=x/10;nr=nr*10+x;}f.close();cout<<nr;}