SumaLinii1

Gigel a găsit o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. El își propune să determine, pentru fiecare linie, cea mai mică valoare care se poate obține adunând elementele de pe linie, cu excepția unuia.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte … Read more

SumaLinii

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe fiecare linie.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte m numere naturale, reprezentând elementele matricei.Date de ieșire Programul va afișa pe ecran n numere, separate … Read more

SumaPare2

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n şi m, iar apoi n*m numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie.Date de ieşire Programul afișează pe ecran suma căutată S.Restricţii şi … Read more

GenMat

Scrieți un program care citește de la tastatură un număr natural n și construiește în memorie o matrice cu n linii și n coloane, numerotate de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe chenarul exterior al matricei este egal cu suma dintre indicele liniei și indicele coloanei pe care se află, iar … Read more

GenMat9

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe chenarul exterior al matricei este egal cu suma dintre indicele liniei şi indicele coloanei pe care se află, iar … Read more

GenMat7

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane în care elementele de pe cele două diagonale sunt egale cu 0, elementele care se află deasupra ambelor diagonale sunt egale cu 1, elementele care se află sub ambele diagonale … Read more

GenMat6

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n cu exact 5 cifre şi construieşte în memorie o matrice cu 6 linii şi 6 coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează: elementele aflate pe diagonala principală sunt toate nule; elementele de pe linia 1, aflate deasupra diagonalei principale … Read more

GenMat5

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n cu cel mult 9 cifre şi construieşte un tablou bidimensional pătratic cu dimensiunea egală cu numărul de cifre ale lui n, completată cu cifrele lui n. Elementele de pe prima coloană vor fi egale cu cifra unităţilor lui n, elementele de … Read more