GenMat

Scrieți un program care citește de la tastatură un număr natural n și construiește în memorie o matrice cu n linii și n coloane, numerotate de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe chenarul exterior al matricei este egal cu suma dintre indicele liniei și indicele coloanei pe care se află, iar … Read more

GenMat9

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe chenarul exterior al matricei este egal cu suma dintre indicele liniei şi indicele coloanei pe care se află, iar … Read more

GenMat7

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane în care elementele de pe cele două diagonale sunt egale cu 0, elementele care se află deasupra ambelor diagonale sunt egale cu 1, elementele care se află sub ambele diagonale … Read more

GenMat6

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n cu exact 5 cifre şi construieşte în memorie o matrice cu 6 linii şi 6 coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează: elementele aflate pe diagonala principală sunt toate nule; elementele de pe linia 1, aflate deasupra diagonalei principale … Read more

GenMat5

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n cu cel mult 9 cifre şi construieşte un tablou bidimensional pătratic cu dimensiunea egală cu numărul de cifre ale lui n, completată cu cifrele lui n. Elementele de pe prima coloană vor fi egale cu cifra unităţilor lui n, elementele de … Read more

GenMat4

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează: elementul din linia i şi coloana j primeşte ca valoare ultima cifră a produsului i*j (1≤i≤n şi 1≤j≤n). Date de intrare Programul … Read more

GenMat3

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi m coloane astfel încât, parcurgând tabloul linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de la stânga la dreapta, să se obţină şirul primelor n*m pătrate perfecte … Read more

GenMat2

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează: elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0 elementele de pe prima coloană, cu excepţia celui aflat pe … Read more