VectorMaxMinSumRec

Scrieți definiția completă a subprogramului recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum opt cifre fiecare. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar … Read more

AfisareVectorRec1

Să se scrie o funcție C++ recursivă care afișează pe ecran, în ordine inversă, elementele unui vector transmis ca parametru. Restricţii şi precizări numele funcției va fi afisvec; funcția va avea doi parametri, în această ordine: vectorul v și numărul de elemente din vector, n. Funcția nu va returna nimic; indicii elementelor vectorului sunt 0, … Read more

AfisareRec

Să se scrie o funcție C++ recursivă care citește de la tastatură un șir de valori naturale și le afișează în ordine inversă, cu câte un spațiu între ele. Restricţii şi precizări numele funcției va fi afis; funcția nu va avea parametri și nu va returna nimic; șirul de valori citite se încheie la citirea … Read more

VectorSumPrim_REC

Scrieți definiția completă a subprogramului C++ recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum șase cifre fiecare. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului s suma elementelor din tabloul x care au valori numere prime. Restricţii şi precizări … Read more

NumarareRec

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv numarare, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v. Subprogramul returnează numărul de perechi de elemente vecine din tabloul v care sunt egale. Restricţii şi precizări 0 < n ≤ 100 numele … Read more

Funcţii recursive

Definiţie:O funcţie recursivă este o funcţie care se apelează pe ea însăşi, direct sau indirect. Recursivitatea poate fi directă – o funcţie P conţine o referinţă la ea însăşi, sau indirectă – o funcţie Pconţine o referinţă la o funcţie Q ce include o referinţă la P Se pot deosebi două feluri de funcţii recursive:Funcţii … Read more

Apelul şi parametrii funcţiilor

O funcţie poate fi apelată printr-o construcţie urmată de punct şi virgulă, numităinstrucţiune de apel, de forma: nume_funcţie (lista_parametrilor_efectivi); Parametri efectivi trebuie să corespundă cu cei formali ca ordine şi tip. La apel,se atribuie parametrilor formali valorile parametrilor efectivi, după care se executăinstrucţiunile din corpul funcţiei. La revenirea din funcţie, controlul este redat funcţieiapelante, şi … Read more

Structura unei funcţii

Un program scris în limbajul C/C++ este un ansamblu de funcţii, fiecare dintreacestea efectuând o activitate bine definită. Din punct de vedere conceptual, funcţiareprezintă o aplicaţie definită pe o mulţime D (D=mulţimea, domeniul de definiţie), cuvalori în mulţimea C (C=mulţimea de valori, codomeniul), care îndeplineşte condiţia căoricărui element din D îi corespunde un unic element … Read more