PermCol

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se permute coloanele matricei circular spre stânga cu o poziție. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n şi m, iar apoi n*m numere naturale, separate prin spații, reprezentând elementele matricei, linie cu linie. Date de ieșire Programul … Read more

SortCol

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Ordonați descrescător elementele de pe fiecare coloană a matricei și apoi afișați matricea. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n şi m, iar apoi n*m numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele matricei, linie cu linie. Date de … Read more