cate3cifre

#2973 Gigel, pasionat de numere, știe că orice număr natural se scrie într-o bază de numerație b ca o succesiune de simboluri care au asociate valori de la 0 la b-1. De exemplu numărul 7, scris în baza 10, se scrie în baza 2 ca 111(2), iar numărul 26732, scris în baza 10, se scrie … Read more

bibinar

Se dau n numere naturale. Fiecare număr dat se transformă în baza 2 şi se formează toate numerele de două cifre din scrierea acestuia binară, scriind cele două cifre în ordinea în care apar în scrierea binară. Toate aceste numere de două cifre binare se trec în baza 10 şi se face suma numerelor obţinute. … Read more

Putere1

Se dau numerele naturale b n p. Determinați numărul format din ultimele p cifre ale lui bn. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele b n p. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul format din ultimele p cifre ale lui bn. Restricții și precizări 1 ≤ b ≤ 1000000 1 … Read more

puteri1

Se dau n numere naturale. Aflați câte dintre acestea se pot scrie ca sumă de puteri distincte ale unui număr natural k. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n și k, iar apoi n numere naturale, separate prin spații. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul de numere din șirul … Read more