Funcţii recursive

Definiţie:O funcţie recursivă este o funcţie care se apelează pe ea însăşi, direct sau indirect. Recursivitatea poate fi directă – o funcţie P conţine o referinţă la ea însăşi, sau indirectă – o funcţie Pconţine o referinţă la o funcţie Q ce include o referinţă la P Se pot deosebi două feluri de funcţii recursive:Funcţii … Read more

Apelul şi parametrii funcţiilor

O funcţie poate fi apelată printr-o construcţie urmată de punct şi virgulă, numităinstrucţiune de apel, de forma: nume_funcţie (lista_parametrilor_efectivi); Parametri efectivi trebuie să corespundă cu cei formali ca ordine şi tip. La apel,se atribuie parametrilor formali valorile parametrilor efectivi, după care se executăinstrucţiunile din corpul funcţiei. La revenirea din funcţie, controlul este redat funcţieiapelante, şi … Read more

Structura unei funcţii

Un program scris în limbajul C/C++ este un ansamblu de funcţii, fiecare dintreacestea efectuând o activitate bine definită. Din punct de vedere conceptual, funcţiareprezintă o aplicaţie definită pe o mulţime D (D=mulţimea, domeniul de definiţie), cuvalori în mulţimea C (C=mulţimea de valori, codomeniul), care îndeplineşte condiţia căoricărui element din D îi corespunde un unic element … Read more