Graf hamiltonian Graf eulerian

Definiţie: Se numeşte ciclu hamiltonian un ciclu elementar care trece prin toate vârfurile grafului. Un graf care admite un ciclu hamiltonian se numeşte graf hamiltonian. Fie G = (X,U) un graf neorientat şi un lanţ elementar care trece prin toate nodurile grafului [x0,x1, …, xn]. Dacă d(x1) + d(xn)≥n atunci graful este hamiltonian. Fie G … Read more

Graf conex Componente conexe

Definiţie: Un graf se numeşte graf conex dacă pentru oricare două vârfuri x şi y diferite ale sale, există un lanţ care le leagă, adică x este extremitatea iniţială şi y este extremitatea finală.Un graf cu un singur nod este, prin definiţie, conex. Definiţie: Se numeşte componentă conexă a unui graf G = (X,U) un … Read more

Funcţii recursive

Definiţie:O funcţie recursivă este o funcţie care se apelează pe ea însăşi, direct sau indirect. Recursivitatea poate fi directă – o funcţie P conţine o referinţă la ea însăşi, sau indirectă – o funcţie Pconţine o referinţă la o funcţie Q ce include o referinţă la P Se pot deosebi două feluri de funcţii recursive:Funcţii … Read more

Apelul şi parametrii funcţiilor

O funcţie poate fi apelată printr-o construcţie urmată de punct şi virgulă, numităinstrucţiune de apel, de forma: nume_funcţie (lista_parametrilor_efectivi); Parametri efectivi trebuie să corespundă cu cei formali ca ordine şi tip. La apel,se atribuie parametrilor formali valorile parametrilor efectivi, după care se executăinstrucţiunile din corpul funcţiei. La revenirea din funcţie, controlul este redat funcţieiapelante, şi … Read more

Structura unei funcţii

Un program scris în limbajul C/C++ este un ansamblu de funcţii, fiecare dintreacestea efectuând o activitate bine definită. Din punct de vedere conceptual, funcţiareprezintă o aplicaţie definită pe o mulţime D (D=mulţimea, domeniul de definiţie), cuvalori în mulţimea C (C=mulţimea de valori, codomeniul), care îndeplineşte condiţia căoricărui element din D îi corespunde un unic element … Read more

Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași. Instrucțiunea for

Instrucțiunea for Atunci când anumite operații trebuie repetate de un număr de ori cunoscut (de obicei de un număr mare de ori, care nu permite scrierea repetată a operațiilor în algoritm), se utilizează structura repetitivă pentru. Instructiunea repetitiva for in limbajul C++ Executia instructiunii for are etapele urmatoare Etaoa1. Se inițializează contorul (variabila care numără … Read more

Structura repetitivă cu număr necunoscut de pași. Instrucțiunea while

Instrucțiunea while Atunci când anumite operații trebuie repetate de un număr de ori necunoscut (de obicei de un număr mare de ori, care nu permite scrierea repetată a operațiilor în algoritm), in pseudocod se utilizează structura repetitivă cât timp. Instructiunea cât timp se executa astfel:Etapa1. Se evaluează condiţiaEtapa 2.– Dacă conditia este adevarata, se execută … Read more

Operaţia de decizie

Instructiunea if Sintaxa: Ramura “else” este optionala.La intalnirea instructiunii “if”, se evalueaza expresie (care reprezinta o conditie) din paranteze.Daca valoarea expresiei este 1, sau diferita de 0 (conditia este indeplinita) se executainstructiune1; daca valoarea expresiei este 0 (conditia nu este indeplinita), se executainstructiune2. Deci, la un moment dat, se executa doar una dintre cele doua … Read more

Parcurgerea arborilor binari

Problema parcurgerii unui arbore binar constă în identificarea unei modalităţi prin care, plecând dinrădăcină şi mergând pe muchii, să ajungem în toate vârfurile; în plus, atingerea fiecărui vârf este pusă în evidenţă o singură dată: spunem că vizităm vârful respectiv.Acţiunea întreprinsă la vizitarea unui vârf depinde de problema concretă şi poate fi de exemplu tipărirea … Read more