plaja

O plajă poate fi văzută ca o matrice cu n linii și m coloane. Elementele matricii sunt codificate cu 0, însemnând o poziție liberă, și 1, însemnând o poziție ocupată. Să se afle aria celui mai mare dreptunghi liber din matricea dată. Date de intrare Fișierul de intrare plaja.in conține pe prima linie numerele n … Read more

NRPITS

Se dă un șir de N numere distincte a[1],a[2],..a[N]. Orice secvențăa[i],a[i+1],…,a[j-1],a[j], 1 ≤ i + 1 < j ≤ n, pentru care toate valorile a[k],i < k < j, sunt mai mici decât extremitățile a[i] și a[j], o vom numi în continuare “groapă”. Cerința Scrieţi un program care va determina numărul “gropilor” din șirul dat. Date de intrare Fișierul de intrare nrpits.in conţine pe prima … Read more

STIVA

Cerința Să se scrie un program care gestionează o stivă de numere întregi. Inițial stiva este vidă. Programul va citi de la tastatură o listă de operații, care pot fi: push X – adaugă valoarea întreagă X pe stivă; pop – elimină elementul din vârful stivei; top – afișează elementul din vârful stivei. Programul va realiza asupra stivei operațiile citite, … Read more

CUBURI2

Cerința Gigel are un set de n cuburi. Fiecare cub este marcat cu un număr natural, de la 1 la n și i se cunoaște lungimea laturii – număr natural. Cu o parte dintre aceste cuburi Gigel va construi o stivă, astfel: fiecare cub se analizează o singură dată, în ordinea numerelor marcate; dacă stiva nu conține niciun cub, cubul curent … Read more