Sortare

Se dă un vector cu n elemente numere întregi. Cerinţa Să se ordoneze descrescător elementele vectorului. Date de intrare Fişierul de intrare sortare.in conţine pe prima linie numărul n si pe a doua linie n numere întregi separate prin spaţii. Date de ieşire Fişierul de ieşire sortare.out va conţine pe prima linie cele n elemente … Read more

SortMax

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Ordonați crescător elementele situate înaintea valorii maxime din vector și descrescător elementele situate după această valoare. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele vectorului, separate … Read more

KSort

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n și k, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele vectorului, … Read more

SortPrime

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Afișați în ordine crescătoare valorile prime din acest vector. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran valorile prime din vector, în ordine crescătoare, separate prin exact un … Read more

Ordonare

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Cerinţa Să se ordoneze crescător elementele vectorului. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, apoi n numere întregi, reprezentând elementele vectorului. Date de ieşire Programul va afișa pe ecran cele n elemente ale vectorului, ordonate conform cerinței, separate printr-un spațiu. Restricţii şi precizări … Read more

Sortare prin metoda bulelor Bubble Sort

Sortarea prin metoda bulelor Bubble Sort Sortarea prin metoda bulelor Bubble Sort este o metoda mai putin efectiva de sortare dar are un algoritm destul de simplu de inteles. Ideea de baza a sortarii prin metoda bulelor este in a parcurge vectorul de la stanga spre dreapta, fiind comparate elementele alaturate, de pe pozitiile i … Read more

Sortare prin metoda selectiei minimului

Selecția minimului Fiind dat un vector de numere intregi, sa se sorteze crescator prin metoda selectiei minimului. Acest algoritm selecteaza la fiecare pa i cel mai mic element din vectorul de la pasul i+1 pana la n. Valoarea minima de la pasul i este pusa in vector la pozitia i, facandu-se intereschimbarea cu pozitia actuala a minimului. #include … Read more