lant2

on este un lingvist pasionat. Recent el a descoperit un text scris într-o limbă necunoscută. Textul este scris pe mai multe linii şi este format din cuvinte scrise cu litere mici din alfabetul latin, separate prin spaţii sau/şi semne de punctuaţie (,:;.!?-). Ion a fost frapat că există multe similitudini între cuvintele din text. Fiind … Read more

Datorii1

#3437 Într-o țară îndepărtată, economia este în criză. Cea mai mare problemă este lipsa de capital care creează blocaje financiare. De exemplu, o firmă X poate avea datorii către o firmă Y pe care nu le poate plăti, deoarece o altă firmă Z are datorii către firma X pe care nu le-a plătit, ş.a.m.d. Există … Read more

Spatrat

#1092 Să se scrie un număr natural n ca sumă de pătrate perfecte. De asemenea, numărul termenilor trebuie să fie minim. Date de intrare Fișierul de intrare spatrat.in conține un număr natural n, numărul care se cere să fie scris ca suma de patrate perfecte. Date de ieșire Fișierul de ieșire spatrat.out va conține pe … Read more

PalindromMaxim

Să se scrie un program care citește o propoziție și determină cuvântul palindrom de lungime maximă. Date de intrare Programul citește de la tastatură o propoziție alcătuită din litere mici sau mari ale alfabetului englez, cifre, semne de punctuație și spații. Date de ieşire Programul afișează pe ecran cel mai lung cuvânt palindrom. Restricţii şi … Read more

AfisareLitere

Să se scrie un program care citește un șir de caractere și afișează o singură dată literele mici din șir în ordinea în care apar în șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură o un șir de cel mult 255 caractere. Date de ieşire Programul afișează pe ecran, separate prin câte un spațiu, … Read more

Caractere

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea. Date de intrare Programul citește de la tastatură 2 șiruri de caractere, dispuse pe 2 linii. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea. … Read more

DoarVocale

Se dă un șir de n cuvinte, fiecare format din cel mult 30 caractere. Cerinţa Să se determine numărul cuvintelor care conțin doar vocale. Date de intrare Fişierul de intrare doarvocale.in conţine pe prima linie numărul n, iar pe n următoarele n linii câte un cuvânt. Date de ieşire Fişierul de ieşire doarvocale.out va conţine … Read more

LitereGen1

Scrieți un program care citeşte o valoare naturală impară pentru n şi apoi generează şi afişează în ordine crescătoare lexicografic toate combinaţiile formate din n litere mici care îndeplinesc următoarele proprietăţi: – încep şi se termină cu a;– oricare două litere alăturate dintr-o combinaţie sunt consecutive în alfabet.Astfel, pentru n=5, combinaţiile afişate sunt, în ordine, … Read more

Plata3

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] … v[n], ordonate strict crescător. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, știind că se pot folosi oricâte bancnote de orice tip. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n și S, … Read more

Plata2

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] … v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] … c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, astfel încât să se folosească cel puțin … Read more