PalindromMaxim

Să se scrie un program care citește o propoziție și determină cuvântul palindrom de lungime maximă. Date de intrare Programul citește de la tastatură o propoziție alcătuită din litere mici sau mari ale alfabetului englez, cifre, semne de punctuație și spații. Date de ieşire Programul afișează pe ecran cel mai lung cuvânt palindrom. Restricţii şi … Read more

AfisareLitere

Să se scrie un program care citește un șir de caractere și afișează o singură dată literele mici din șir în ordinea în care apar în șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură o un șir de cel mult 255 caractere. Date de ieşire Programul afișează pe ecran, separate prin câte un spațiu, … Read more

Caractere

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea. Date de intrare Programul citește de la tastatură 2 șiruri de caractere, dispuse pe 2 linii. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea. … Read more

DoarVocale

Se dă un șir de n cuvinte, fiecare format din cel mult 30 caractere. Cerinţa Să se determine numărul cuvintelor care conțin doar vocale. Date de intrare Fişierul de intrare doarvocale.in conţine pe prima linie numărul n, iar pe n următoarele n linii câte un cuvânt. Date de ieşire Fişierul de ieşire doarvocale.out va conţine … Read more

SETI

Cercetătorii ce lucrează la programul SETI au recepţionat două transmisii de date foarte ciudate, date care ar putea veni din partea unor civilizaţii extraterestre. Primul set de date este format din 10 caractere distincte, date în ordinea lor lexicografică, ce formează alfabetul extraterestru. A doua transmisie conţine cuvinte din exact 4 caractere. Cerința Cercetătorii trebuie să ordoneze lexicografic cuvintele primite în … Read more

ALIGN

Pe lângă marea lui pasiune pentru informatică, lui Andino îi place să se joace cu fişierele. El deschide la întâmplare fişiere text şi se întreabă dacă poate alinia textul la stânga sau la dreapta. Cu toate că el este la curent cu tot ce se întâmplă în domeniul informaticii, el utilizează un editor de text primitiv care … Read more

POEZIE

Se citește un număr n, și n versuri dintr-o poezie. Fiecare vers ocupă un rând și conține litere mari și mici ale alfabetului englez, spații, și semne de punctuație . , ! ?. Să se elimine din fiecare vers toate semnele de punctuație, mai puțin cel aflat la final. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n și cele n versuri. … Read more

CODIFICARE

Fiind dat un cuvânt s, format numai din litere, și un cod c, de aceeași lungime cu s, format numai din cifre, numim codificare a lui s pe baza codului c operația de construire a unui nou șir, în care inițial se copiază prima literă din s, apoi, parcurgând de la stânga la dreapta restul șirului s, se adaugă litera curentă la începutul noului șir, dacă … Read more