SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ 1000elementele șirului … Read more

ExistaImpareDivImp

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente impare. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii. Date de ieşireProgramul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, … Read more

SumPareVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma cerută. Restricții și precizări1 ≤ n ≤ … Read more

ExistaPrimeDivImp

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente prime. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului. Date de ieşireProgramul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente prime, respectiv NU în … Read more

Maxim6

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element din acest șir. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșireProgramul va afișa pe ecran numărul M, cel mai mare element al șirului. Restricții și … Read more

qtsume

Se dă un vector A cu N numere naturale. Pentru Q întrebări de forma (x, y) aflați rezultatul sumei A[x] + 2 * A[x + 1] + … + (y – x + 1) * A[y]. Date de intrareFișierul de intrare qtsume.in conține pe prima linie numărul N, iar pe a doua linie N numere … Read more

SumeSecv1

Se dă un șir cu n elemente numere întregi, numerotate de la 1 la n și m perechi de indici i j. Pentru fiecare pereche de indici se calculează suma elementelor din secvență determinată de cei doi indici. Afișați suma maximă obținută. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere … Read more

NrLipsa1

Fișierul de intrare conține cel puțin 3 și cel mult 1 000 000 de numere naturale. Se cere să se afișeze în fișierul de ieșire, separate printr-un spaţiu, două numere distincte, anume cel mai mic număr par cu două cifre și cel mai mare număr par cu două cifre care NU fac parte din şir. … Read more

Count5

Se dă un vector cu n numere naturale. Să se determine câte dintre perechile de elemente din vector sunt formate din valori cu aceeași sumă a cifrelor. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, separate prin spaţii, reprezentând elementele vectorului. Date de ieșireProgramul afișează pe ecran numărul C, … Read more

Cifre4

Se dau n numere naturale. Afișați cifrele care apar în scrierea zecimală a acestor numere, în ordinea crescătoare a numărului de apariții. Dacă două cifre au același număr de apariții, se va afișa mai întâi cifra mai mică,Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale.Date de ieșire Programul … Read more