Interclasarea vectorilor

Interclasarea vectorilor Se citesc doi vectori cu componente numere naturale.Fiecare vector are elementele sortate crescator. Se cere sa se construiasca un al treilea vector care contine elementele celor doua in ordine crescatoare. #include <iostream> using namespace std; int main() { int a[1001],b[1001], c[1001],i,j,k,n,m cout<<“Dati numarul de elemente ale vectorului a “;cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a[“<<i<<”]= “; … Read more

intercalare intre oricare doua elemente consecutive media lor aritmetica

Se da un vector x cu n numere reale si se cere sa se modifice astfel incat sa se intercaleze intre oricare doua elemente consecutive, media lor aritmetica. #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,j; float x[50],y[50]; cout<<“Dati numarul de elemente ale tabloului “;cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“x[“<<i<<”]= “; cin>>x[i]; } i=1;j=1; while(i<=n) … Read more

numar de elemente elemente mai mari decat o valoare a

Se da un vector cu n componente numere intregi si un numar intreg x. Sa se numere cate elemente sunt mai mari decat x si sa se construiasca un vector cu aceste elemente. #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,j,x; float a[50],b[50]; cout<<“Dati numarul de elemente ale tabloului “;cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“a[“<<i<<”]= … Read more

media aritmetica a elementelor din vector cuprinse intre valorile a si b.

Fie un vector v cu n elemente numere reale si numerele intregi a si b. Sa se calculeze media aritmetica a elementelor din vector cuprinse intre valorile a si b. #include<iostream> using namespace std; int main() { int a,b,i,n,suma=0; float x[50],media; cout<<“Dati numarul de elemente ale vectorului “;cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cout<<“v[“<<i<<”]= “; cin>>v[i]; } cout<<“Dati … Read more

ecuatia de grad 2

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad II: ax2+bx+c=0, unde a, b, c apartin lui  R. #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int a,b,c; float x1,x2,delta,real,imag; cout<<“Dati valoarea lui a = “; cin>>a; cout<<“Dati valoarea lui b = “; cin>>b; cout<<“Dati valoarea lui c = “; cin>>c; if(a==0) … Read more

ecuatia de grad 1

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad I: ax+b=0, valorile lui a si b se citesc de la tastatura si sunt valori reale. #include <iostream> using namespace std; int main() { float a,b,x; //declararea variabilelor cout<<“Dati valoarea lui a = “; cin>>a; cout<<“Dati valoarea lui b = “; cin>>b; if(a==0) if(b==0)  // … Read more

valoarea distantei intre doua puncte

Sa se calculeze si sa se afiseze valoarea distantei intre doua puncte, dandu-se coordonatele acestora: A(x1, y1) si B(x2, y2). #include <iostream> #include<cmath> using namespace std; int main() { int x1,y1,x2,y2; float d; cout<<“dati x1= “;cin>>x1; cout<<“dati y1= “;cin>>y1; cout<<“dati x2= “;cin>>x2; cout<<“dati y2= “;cin>>y2; d=sqrt( (x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2) ); cout<<“Distanta intre “<<x1<<“,”<<y1<<” si “<<x2<<“,”<<y2<<” … Read more

Imprimanta Printarea unui document

Imprimanta.Folosirea imprimantei Activitatea de tipărire se desfăşoară din cadrul unei aplicaţii care permite listarea informaţiilor afişate.De regulă acest lucru se face apelând comanda Print… dinmeniul File sau folosind combinaţia de taste Ctrl+P.Se va deschide o fereastră de dialog care permite selectarea următoarelor opţiuni: – din zona A imprimanta care va fi folosită la tipărire (dacă … Read more