qtsume

Se dă un vector A cu N numere naturale. Pentru Q întrebări de forma (x, y) aflați rezultatul sumei A[x] + 2 * A[x + 1] + … + (y – x + 1) * A[y]. Date de intrareFișierul de intrare qtsume.in conține pe prima linie numărul N, iar pe a doua linie N numere … Read more

SumeSecv1

Se dă un șir cu n elemente numere întregi, numerotate de la 1 la n și m perechi de indici i j. Pentru fiecare pereche de indici se calculează suma elementelor din secvență determinată de cei doi indici. Afișați suma maximă obținută. Date de intrareProgramul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere … Read more